Nhất Niên Độc Bộ

05/11 > 11/11/2015

Cập Nhật Thiên Hạ Đệ Nhất

Cập nhật cùng chuỗi sự kiện Nhất Niên Độc Bộ - mừng sinh nhật tròn 1 tuổi là những cập nhật mới về Thiên Hạ Đệ Nhất. Tham gia tính năng ngay để nhận về nhiều phần thưởng xếp hạng cực hấp dẫn!

Tách cụm tham gia Thiên Hạ Đệ Nhất

  • Nhận thấy sự chênh lệch thực lực giữa các nhân sĩ ở các máy chủ, Độc Bộ Thiên Hạ tiến hành tách cụm máy chủ khi tham gia để con đường chinh phục Đệ Nhất, bước lên đỉnh vinh quang của chư vị được thuận lợi hơn.
  • Cụ thể, sẽ chia ra 2 cụm máy chủ:
    CụmMáy chủ
    1 ĐBTH-1 + ĐBTH-2 + ĐBTH-3 + ĐBTH-5 + ĐBTH-6 + ĐBTH-7 + ĐBTH-23 + ĐBTH-20 + ĐBTH-29 + ĐBTH-30 + ĐBTH-34 + ĐBTH-37 + ĐBTH-41 + ĐBTH-44 + ĐBTH-46 + ĐBTH-65 + ĐBTH-51 + ĐBTH-66 + ĐBTH-72 + ĐBTH-79 + ĐBTH-80 + ĐBTH-81 + ĐBTH-84 + ĐBTH-87 + ĐBTH-97 + ĐBTH-106 + ĐBTH-120 + ĐBTH-123 + ĐBTH-155
    2 ĐBTH-129 + ĐBTH-132 + ĐBTH-141 + ĐBTH-154 + ĐBTH-159 + ĐBTH-164 + ĐBTH-171 + ĐBTH-177 + ĐBTH-179 + ĐBTH-187 + ĐBTH-190 + ĐBTH-192 + ĐBTH-198 + ĐBTH-201 + ĐBTH-203 + ĐBTH-206 + ĐBTH-208 + ĐBTH-212 + ĐBTH-213 + ĐBTH-214 + ĐBTH-215 + ĐBTH-216 + ĐBTH-217 + ĐBTH-218 + ĐBTH-219 + ĐBTH-220 + ĐBTH-221 + ĐBTH-222 + ĐBTH-223 + ĐBTH-224 + ĐBTH-225 + ĐBTH-226 + ĐBTH-227 + ĐBTH-228 + ĐBTH-229 + ĐBTH-230 + ĐBTH-231 + ĐBTH-232 + ĐBTH-233

Cập nhật phẩn thưởng Thiên Hạ Đệ Nhất

Xếp hạngPhần thưởng
Trước thay đổiSau thay đổi
1   1 Quà Hồn Thạch cấp 3
1 Bản Vẽ Chu Tước 1 Bản Vẽ Chu Tước
10.000 Bá Vương Ấn 10.000 Bá Vương Ấn
20.000 Công Trạng 20.000 Công Trạng
50.000 Danh Vọng 50.000 Danh Vọng
2   1 Quà Hồn Thạch cấp 2
1 Bản Vẽ Huyền Vũ 1 Bản Vẽ Huyền Vũ
7.500 Bá Vương Ấn 7.500 Bá Vương Ấn
17.000 Công Trạng 17.000 Công Trạng
37.500 Danh Vọng 37.500 Danh Vọng
3   1 Quà Hồn Thạch cấp 1
5 Mảnh Huyền Vũ 5 Mảnh Huyền Vũ
7.500 Bá Vương Ấn 7.500 Bá Vương Ấn
10.000 Công Trạng 10.000 Công Trạng
25.000 Danh Vọng 25.000 Danh Vọng

 

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top