Ngôi Sao Ước Nguyện

31/12 > 07/01/2015

Tranh Mua Quà Giới Hạn

Thông qua hoạt động Tranh Mua Quà Giới Hạn, nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ có cơ hội sở hữu những vật phẩm giá trị với giá ưu đãi bất ngờ. Chắc chắn, những vật phẩm hữu ích này sẽ hỗ trợ đắc lực cho quý nhân sĩ trên con đường hành tẩu.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 31/12/2014.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 07/01/2014.

Tranh Mua Quà Giới Hạn

    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ có cơ hội mua các loại Túi Quà đặc biệt với giá siêu rẻ (số lượng giới hạn).

    • Phân loại: Bao gồm có 3 loại Quà Giới Hạn, cụ thể là:
Tên quàHình ảnh

Quà Hắc Tinh Thiết

Quà Thần Thú

Quà Thú Hồn
Top