Nga Mi Hậu Sơn

28/07 > 03/08/2016

Phúc Duyên

Nhằm tạo điều kiện cho quý nhân sĩ có thể thoả chí hành hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở sự kiện Phúc Duyên với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn. Tham gia Vòng Quay Phúc Duyên để có cơ duyên nhận về cho mình một lượng Vàng cực khủng nhé!

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/07/2016 đến 23h59 ngày 03/08/2016.
  • Điều kiện tham gia:Tất cả nhân sĩ.
  • Lưu ý: Máy chủ mới đang diễn ra sự kiện Phúc Duyên thì trong thời gian diễn ra sự kiện này sẽ không thể tham gia nữa, phải kết thúc sự kiện Phúc Duyên máy chủ mới thì mới được tham gia.

Vòng Quay Phúc Duyên

  • Nội dung: Nhân sĩ tích lũy nạp vàng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được thẻ Phúc Duyên Mệnh.
Tích luỹ nạp vàngPhần thưởng
500 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
1.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
2.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
5.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
10.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
20.000 Vàng 2 Phúc Duyên Mệnh
  • Dùng Vàng và Phúc Duyên Mệnh để tham gia quay Vòng Quay Phúc Duyên thu về lượng Vàng gấp nhiều lần.
Lần quayVàng tiêu haoVàng nhận được (ngẫu nhiên 1 trong 5)
Lần 1 20 40 60 80 100 120
Lần 2 40 80 120 160 200 300
Lần 3 100 200 300 400 500 600
Lần 4 200 300 400 600 800 1.200
Lần 5 500 800 1.200 1.600 1.800 3.000
Lần 6 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Lần 7 2.000 6.000 6.000 8.000 10.000 20.000

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top