Nga Mi Hậu Sơn

28/07 > 03/08/2016

Đốt Pháo

Từ xưa, để trừ tai hoạ xảy ra từ hung thần, người ta đã bày ra chuyện đốt pháo ầm ỹ, ồn ào và chói sáng. Dân chúng cũng thắp nhiều đèn đuốc trong nhà và ngoài ngõ, để đuổi hung thần đi. Người ta tin rằng tiếng pháo nổ và mùi thuốc pháo có thể xua đuổi được các hung thần đó, để họ khỏi đến gieo chuyện chẳng lành ngày đầu năm.

Vì thế, Độc Bộ Thiên Hạ ra mắt hoạt động Đốt Pháo, để cùng quý nhân sĩ xua tan điều chẳng lành để có thể rước thêm tài lộc vào nhà.

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/07/2016 đến 23h59 ngày 03/08/2016.
  • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Đốt Pháo

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng để kích hoạt giao diện

Độc Bộ Thiên HạGiao diện Đốt Pháo

    Phần thưởng:
Pháo BậcNgẫu Nhiên Nhận 1 Phần Thưởng
1 50 Vàng
1 Bùa May Mắn
100 Hồn Lực
400 Hiệp Hồn
20 Tẩy Tủy Đơn
2 100 Vàng
2 Bùa May Mắn
150 Hồn Lực
1.000 Hiệp Hồn
40 Tẩy Tủy Đơn
3 200 Vàng
3 Bùa May Mắn
200 Hồn Lực
2.000 Hiệp Hồn
60 Tẩy Tủy Đơn
4 300 Vàng
4 Bùa May Mắn
250 Hồn Lực
3.000 Hiệp Hồn
80 Tẩy Tủy Đơn
5 400 Vàng
5 Bùa May Mắn
300 Hồn Lực
4.000 Hiệp Hồn
100 Tẩy Tủy Đơn
6 500 Vàng
6 Bùa May Mắn
350 Hồn Lực
5.000 Hiệp Hồn
120 Tẩy Tủy Đơn
7 600 Vàng
7 Bùa May Mắn
400 Hồn Lực
6.000 Hiệp Hồn
140 Tẩy Tủy Đơn
8 700 Vàng
8 Bùa May Mắn
450 Hồn Lực
7.000 Hiệp Hồn
160 Tẩy Tủy Đơn
9 800 Vàng
9 Bùa May Mắn
500 Hồn Lực
8.000 Hiệp Hồn
180 Tẩy Tủy Đơn
10 900 Vàng
10 Bùa May Mắn
550 Hồn Lực
9.000 Hiệp Hồn
200 Tẩy Tủy Đơn

 

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top