Nam Sơn Quán

24/03 > 30/03/2016

Cập Nhật Mới

Với mong muốn mang đến ngày càng nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn để chư vị thỏa chí trải nghiệm, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ ra mắt các tính năng mới. Cùng Độc Bộ điểm qua các cập nhật mới nào!

Căn Cốt

Mở giới hạn tăng cấp Căn Cốt từ bậc 50 lên bậc 100.

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện Căn Cốt

Kinh Mạch

Mở thêm Mạch Đỉnh.

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện Kinh Mạch

Thú Cưỡi

Tăng giới hạn bậc thú cưỡi từ Chuyển 9 lên Chuyển 19.

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện Thú Cưỡi

Thiên Phú Đơn

Chỉnh sửa số lần sử dụng Thiên Phú Đơn.

Độc Bộ Thiên Hạ
Thiên Phú Đơn

Top