Nam Sơn Quán

24/03 > 30/03/2016

28 Ngày Có Thưởng

Nhận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Tri Ân Nạp Thẻ của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 24/03/2016 - 23h59 ngày 20/04/2016
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 268 Từ sau bảo trì ngày 24/03 - 23h59 ngày 20/04/2016.
Từ server 269 trở về sau Từ ngày đầu tiên mở sever và kết thúc ngày 20/04/2016

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Lưu Ý: Tất cả mọi máy chủ đều tham gia sự kiện bắt đầu từ ngày 24/03 và kết thúc vào ngày 20/04.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 2 150 Thẻ 50.000 EXP + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 3 400 Thú Hồn Đơn + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 4 400 Hắc Tinh Thiết + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 5 60.000 Công Trạng + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 6 60.000 Danh Vọng + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 7 1.800 Sách Thiên Phú + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 8 500 Đồng Luyện Ngục + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 9 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 10 400 Hắc Tinh Thiết + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 11 400 Thú Hồn Đơn + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 12 400 Hổn Độn Dịch + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 13 300 Tẩy Tủy Đơn-Cao + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 14 60 Dầu Chúc Phúc-Sơ + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 15 1.800 Sách Thiên Phú + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 16 300 Đồng Luyện Ngục + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 17 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 18 400 Hắc Tinh Thiết + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 19 400 Thú Hồn Đơn + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 20 400 Hổn Độn Dịch + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 21 300 Tẩy Tủy Đơn-Cao + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 22 60 Dầu Chúc Phúc-Sơ + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 23 1.800 Sách Thiên Phú + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 24 300 Đồng Luyện Ngục + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 25 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 26 400 Hắc Tinh Thiết + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 27 400 Thú Hồn Đơn + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày
Ngày 28 400 Hổn Độn Dịch + 1 Chân-Giác Ngộ + 1 Thoát Phàm Đơn + 1 Quà Điểm Danh Ngày

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnđ/ngày.
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
  • Đặc biệt, khi tích luỹ nạp thẻ đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 6.000 Sách Thiên Phú
16 ngày 2 Thần Kỹ
26 ngày 1 Sách Hiệp Khách tầng 9

Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

8 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Thiên Phú

16 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ
Thần Kỹ

26 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hiệp Khách 9

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top