Ma Cung Thánh Sứ

17/11 > 14/12/2016

Có Tiêu Có Quà

Với mong muốn mang đến ngày càng nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn để chư vị thỏa chí trải nghiệm, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở sự kiện Có Tiêu Có Quà ngay hôm nay. Dựa trên tiêu chí Tiêu Càng Nhiều - Thưởng Càng Lớn, còn gì hấp dẫn hơn khi hoạt động mở ra cơ hội tiêu phí lại vừa được nhận thưởng giá trị hơn bao giờ hết. Xem ngay nào!

Có Tiêu Có Quà

  • Thời gian:
   • Đợt 1: Từ sau bảo trì ngày 17/11 đến hết ngày 23/11/2016.
   • Đợt 2: Từ sau bảo trì ngày 24/11 đến hết ngày 30/11/2016.
   • Đợt 3: Từ sau bảo trì ngày 01/12 đến hết ngày 07/12/2016.
   • Đợt 4: Từ sau bảo trì ngày 08/12 đến hết ngày 14/12/2016.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tiêu phí Vàng đạt mức tương ứng sẽ nhận được thưởng giá trị.
Mốc tiêu phíQuà tặng
500 1 Rượu Thể Lực - Cao + 375 Đá Hoa Văn + 1 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 20 Tinh Túy + 1 Đá Cường Hóa Thần Thú - Cao + 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 1
1.000 2 Rượu Thể Lực - Cao + 750 Đá Hoa Văn + 1 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 40 Tinh Túy + 2 Đá Cường Hóa Thần Thú - Cao
2.000 2 Rượu Thể Lực - Cao + 1.500 Đá Hoa Văn + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 60 Tinh Túy + 2 Đá Cường Hóa Thần Thú - Cao + 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2
5.000 3 Rượu Thể Lực - Cao + 3.750 Đá Hoa Văn + 2 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 80 Tinh Túy + 4 Đá Cường Hóa Thần Thú - Cao
10.000 3 Rượu Thể Lực - Cao + 7.500 Đá Hoa Văn + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 100 Tinh Túy + 1 Huyền Tinh Trang Bị Thần Thú + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3
20.000 2 Rượu Thể Lực - Siêu + 15.000 Đá Hoa Văn + 3 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 200 Tinh Túy + 1 Huyền Tinh Trang Bị Thần Thú + 2 Linh Phách Trang Bị Thần Thú
40.000 4 Rượu Thể Lực - Siêu + 30.000 Đá Hoa Văn + 4 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 350 Tinh Túy
50.000 5 Rượu Thể Lực - Siêu + 37.500 Đá Hoa Văn + 4 Thẻ 5.000 Danh Vọng + 500 Tinh Túy

 

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top