Liên Hoa Yêu Nguyệt

10/12 > 16/12/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 10/12/2015 - 24h00 ngày 16/12/2015.
  • Điều kiện tham gia: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Điểm tích luỹ 2 ngày làm mới 1 lần.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 200 Công Trạng + 1 Xúc Xắc + 2 Thần Thú Đơn - Phòng + 1 Thẻ 100 Vàng + 15 Đồng Luyện Ngục + 100 Lá Phong
500 500 Công Trạng + 1 Xúc Xắc + 6 Thần Thú Đơn - Công + 1 Thẻ 100 Vàng + 20 Đồng Luyện Ngục + 200 Lá Phong + 200 Hồn Lực
1.500 1.500 Công Trạng + 2 Xúc Xắc + 15 Thần Thú Đơn - Phòng + 3 Thẻ 100 Vàng + 45 Đồng Luyện Ngục + 700 Lá Phong + 3 Phiếu Mua
2.500 2.500 Công Trạng + 2 Xúc Xắc + 25 Thần Thú Đơn - Công + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 90 Đồng Luyện Ngục + 1.200 Lá Phong + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 5.000 Công Trạng + 3 Xúc Xắc + 180 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 200 Đồng Luyện Ngục + 2 Mảnh Huyền Vũ + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 10.000 Công Trạng + 5 Xúc Xắc + 320 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 360 Đồng Luyện Ngục + 4 Mảnh Huyền Vũ + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 20.000 Công Trạng + 7 Xúc Xắc + 540 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 560 Đồng Luyện Ngục + 2 Mảnh Chu Tước + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 40.000 Công Trạng + 8 Xúc Xắc + 780 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 760 Đồng Luyện Ngục + 4 Mảnh Chu Tước + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 60.000 Công Trạng + 10 Xúc Xắc + 960 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 960 Đồng Luyện Ngục + 6 Mảnh Chu Tước + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top