Lãnh Địa Bang Chiến

13/08 > 19/08/2015

Nạp Card Nhận Quà Khủng

N hận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Nạp Card Nhận Quà Khủng của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/08/2015
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 179 Từ sau bảo trì ngày 06/08 - 24h00 ngày 03/09/2015.
Từ server 180 trở về sau Từ ngày đầu tiên - ngày thứ 29 sau khi mở server

Nạp Card Nhận Quà Khủng

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 100 Thú Hồn Đơn + 300 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 2 500 Hiệp Hồn + 300 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 3 200 Hắc Tinh Thiết + 300 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 4 150 Hổn Độn Dịch + 400 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 5 30 Dầu Chúc Phúc Sơ + 400 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 6 100 Hổn Độn Dịch + 400 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 7 500 Đồng Tôn Sư + 800 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 8 300 Uyên Ương Phổ + 800 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 9 10 Dầu Chúc Phúc Trung + 800 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 10 50 Đồng Luyện Ngục + 900 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 11 50 Sách Hào Hiệp + 900 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 12 30.000 Danh Vọng + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 13 250 Hổn Độn Dịch + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 14 250 Hắc Tinh Thiết + 1.500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 15 150 Thú Hồn Đơn + 1.200 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 16 2.000 Công Trạng + 1.200 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 17 100 Sách Hào Hiệp + 1.200 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 18 50 Tẩy Tủy Đơn Cao + 1.500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 19 800 Đồng Tôn Sư + 1.500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 20 1.000 Hiệp Hồn + 1.500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 21 1.000 Sách Thiên Phú + 3.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 22 20 Dầu Chúc Phúc Trung + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 23 100 Đồng Luyện Ngục + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 24 200 Vô Tự Thư + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 25 60 Dầu Chúc Phúc Sơ + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 26 200 Sách Hào Hiệp + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 27 150 Hắc Tinh Thiết + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 28 200 Hỗn Độn Dịch + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 29 30 Tẩy Tủy Đơn Cao + 1.500 Đá Hoa Văn + 3 Rượu Thể Lực Cao

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnd/ ngày.
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
  • Đặc biệt, khi mệnh giá thẻ nạp đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 1 Hộp quà : Áo Quý Tộc + 4 thẻ 100 Vàng
16 ngày 1 Hộp quà : Kiểu Vương Thất + 3 thẻ 100 Vàng
26 ngày 1 Hộp quà : thẻ Họa Điệp*1 + Đá Tam Sinh bậc 5*1

Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

8 ngày

Áo Quý Tộc

16 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Kiểu Vương Thất

26 ngày

Độc Bộ Thiên Hạ
Thú cưỡi Họa Điệp

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top