Hoạt Động Gộp Server

03/03 > 01/01/1970

Nạp Tiền Nhận Quà

Q úy nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ thân mến,

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo chư vị võ lâm và gia tăng cơ hội giao lưu, thưởng thức những đặc sắc của thế giới game võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ tiến hành sát nhập DBTH-18 DBTH-27; DBTH-23, DBTH-25 DBTH-26; DBTH-16, DBTH-22 DBTH-24.

Sau khi sát nhập, bằng hữu vẫn đăng nhập vào các máy chủ cũ đã chơi và tại đây, tất cả anh tài sẽ cùng hội ngộ.

Để đánh dấu cuộc hội ngộ, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chuỗi sự kiện sau dành cho máy chủ sát nhập.

Nạp Tiền Nhận Quà

  • Thời gian diễn ra: Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7 sau khi gộp server ngày 03/03/2015.
  • Nội dung hoạt động: Sau khi sát nhập, nhân vật nạp Tiền đạt mốc tích lũy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:
Mức nạp tích lũyPhần thưởng
1.000 Vàng 40 vạn Bạc + 20 vạn Tu Vi + 10 vạn Trải Nghiệm + 1.000 Công Trạng + 1 Bùa Căn Cốt + 1 Hộp Đá cấp 3 + 1 Đóa 99 Hoa Hồng
2.000 Vàng 80 vạn Bạc + 30 vạn Tu Vi + 15 vạn Trải Nghiệm + 1.500 Công Trạng + 2 Bùa Căn Cốt + 1 Hộp Đá cấp 3 + 1 Hộp Đá cấp 4 + 2 Đóa 99 Hoa Hồng
5.000 Vàng 250 vạn Bạc + 60 vạn Tu Vi + 30 vạn Trải Nghiệm + 3.000 Công Trạng + 5 Bùa Căn Cốt + 1 Hộp Đá cấp 4 + 1 Hộp Đá cấp 5 + 3 Đóa 99 Hoa Hồng
10.000 Vàng 150 vạn Bạc + 40 vạn Tu Vi + 20 vạn Trải Nghiệm + 2.000 Công Trạng + 3 Bùa Căn Cốt + 4 Hộp Đá cấp 4 + 2 Hộp Đá cấp 5 + 5 Đóa 99 Hoa Hồng
20.000 Vàng 400 vạn Bạc + 80 vạn Tu Vi + 40 vạn Trải Nghiệm + 4.000 Công Trạng + 8 Bùa Căn Cốt + 2 Hộp Đá cấp 5 + 1 Hộp Đá cấp 6 + 1 Đóa 999 Hoa Hồng
50.000 Vàng 600 vạn Bạc + 100 vạn Tu Vi + 50 vạn Trải Nghiệm + 5.000 Công Trạng + 10 Bùa Căn Cốt + 4 Hộp Đá cấp 5 + 2 Hộp Đá cấp 6 + 1 Đóa 999 Hoa Hồng
100.000 Vàng 800 vạn Bạc + 150 vạn Tu Vi + 75 vạn Trải Nghiệm + 7.500 Công Trạng + 15 Bùa Căn Cốt + 2 Hộp Đá cấp 6 + 1 Hộp Đá cấp 7 + 1 Đóa 999 Hoa Hồng
200.000 Vàng 1.200 vạn Bạc + 200 vạn Tu Vi + 100 vạn Trải Nghiệm + 1 vạn Công Trạng + 20 Bùa Căn Cốt + 2 Hộp Đá cấp 7 + 1 Hộp Đá cấp 8 + 1 Thẻ Cát Tường Thú

Top