Hoang Sơn Cổ Độc

18/02 > 24/02/2016

Gói Quà Giới Hạn

Độc Bộ Thiên Hạ tiếp tục khai mở sự kiện Gói Quà Giới Hạn với nhiều ưu đãi cực khủng. Quý nhân sĩ sẽ sở hữu nhưng vật phẩm giá trị, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng cự kỳ hấp dẫn này để bước đường hành tẩu giang hồ được thuận lợi hơn nhé!

Thời gian & Đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 18/02/2016 đến 23h59 ngày 24/02/2016.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Gói Quà Giới Hạn

    • Nhấp chọn biếu tượng Mua Giới Hạn để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói quà giới hạn dưới đây sẽ nhận được một trong các tặng thưởng tương ứng. Chi tiết như sau:

MuaGiáTối đa mua/ Sự kiệnCơ hội nhận được phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Chuyển Môn Phái
8.888 vàng khoá 1 gói 1 Thẻ Chuyển Môn Phái
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Bản Vẽ Bạch Hổ
2.520 vàng khoá 5 gói 10 Bản Vẽ Bạch Hổ
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Dầu Chúc Phúc
888 vàng khoá 10 gói 8 Dầu Chúc Phúc - Sơ
3 Dầu Chúc Phúc - Trung
1 Dầu Chúc Phúc - Cao
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Linh Khí
888 vàng khoá 10 gói 1 Bình Linh Khí - To
8 Bình Linh Khí - Nhỏ
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Hắc Tinh Thiết
250 vàng khoá 30 gói 2 Tiên Tinh Bảo Vật
72 Hắc Tinh Thiết
36 Hắc Tinh Thiết

Quà Võ Hồn
200 vàng khoá 40 gói 50 Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Bạc
200 vàng khoá 40 gói 200 Thu Thuế Lệnh
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Thiên Phú
1.110 vàng khoá 20 gói 1.200 Sách Thiên Phú

Độc Bộ Thiên Hạ

Gói Quà Hiệp Hồn

1.666 vàng khoá 30 gói 15.000 Hiệp Hồn

Độc Bộ Thiên Hạ

Gói Quà Hộp Tâm Pháp Đỏ

2.800 vàng khoá 3 gói 1 Tâm Pháp Phẩm Chất Đỏ
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thiên Phú Đơn
488 vàng khoá 30 gói 10 Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Hào Hiệp
1.400 vàng khoá 20 gói 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 50 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Dương Dương
666 vàng khoá 10 gói 40 Mảnh Thẻ Dương Dương
20 Mảnh Thẻ Dương Dương
10 Mảnh Thẻ Dương Dương
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Mảnh Thẻ Thần Đà
666 vàng khoá 10 gói 40 Mảnh Thẻ Thần Đà
20 Mảnh Thẻ Thần Đà
10 Mảnh Thẻ Thần Đà
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Hào Hiệp 1
1.200 vàng khóa 2 gói 500 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Hào Hiệp 2
2.400 vàng khoá 2 gói 1.000 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Hào Hiệp 3
3.600 vàng khoá 2 gói 1.500 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Hào Hiệp 4
4.800 vàng khoá 2 gói 2.000 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Sách Hào Hiệp 5
6.000 vàng khoá 2 gói 2.500 Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 1
800 vàng khoá 2 gói 32 Hộp Đá cấp 4 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 2.500 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 2
1.600 vàng khoá 2 gói 64 Hộp Đá cấp 4 + 16 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 5.000 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 3
2.222 vàng khoá 2 gói 84 Hộp Đá cấp 4 + 22 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 10.000 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 4
3.333 vàng khoá 2 gói 32 Hộp Đá cấp 5 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 15.000 Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Gói Quà Thần Thạch 5
4.444 vàng khoá 2 gói 64 Hộp Đá cấp 5 + 16 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 20.000 Đá Hoa Văn

Danh sách phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Hoa Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Vô Tự Thư
Độc Bộ Thiên Hạ
Thiên Phú Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Dương Dương
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Cường Hóa cấp 7
Độc Bộ Thiên Hạ
Rượu Vạn Năm
Độc Bộ Thiên Hạ
Mảnh Thẻ Thần Đà
Độc Bộ Thiên Hạ
Thu Thuế Lệnh

Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Sách Hào Hiệp
Độc Bộ Thiên Hạ
Thú Hồn Đơn
Độc Bộ Thiên Hạ
Bình Linh Khí
Độc Bộ Thiên Hạ
Đá Cường Hóa Thần Thú - Sơ
Độc Bộ Thiên Hạ
Trang Bị Thú Cưỡi Chi Linh
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Đá cấp 4
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Đá cấp 5
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Tinh Thạch cấp 4
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Tinh Thạch cấp 5

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top