Hoa Hồng Tặng Giai Nhân

15/10 > 21/10/2015

Cập Nhật Lãnh Địa Chiến

Cập nhật cùng chuỗi sự kiện Hoa Hồng Tặng Giai Nhân là sự cập nhật những thay đổi phần thưởng Lãnh Địa Bang Chiến. Tham gia tính năng ngay để nhận về nhiều phần thưởng xếp hạng cực hấp dẫn!

Phần thưởng Lãnh Địa Bang Chiến

  • Xếp hạng Bang:
CấpPhần thưởng
Hạng 1Hạng 2Hạng 3
1.500 40 vạn Tu Vi + 1.500 Hổ phù + 80 Vàng 30 vạn Tu Vi + 1.200 Hổ phù + 40 Vàng 20 vạn Tu Vi + 1.050 Hổ phù + 20 Vàng
1.600 50 vạn Tu Vi + 1.750 Hổ phù + 100 Vàng 37,5 vạn Tu Vi + 1.400 Hổ phù + 60 Vàng 25 vạn Tu Vi + 1.225 Hổ phù + 30 Vàng
1.700 60 vạn Tu Vi + 2.000 Hổ phù + 120 Vàng 45 vạn Tu Vi + 1.600 Hổ phù + 80 Vàng 30 vạn Tu Vi + 1.400 Hổ phù + 40 Vàng
1.800 70 vạn Tu Vi + 2.250 Hổ phù + 140 Vàng 52,5 vạn Tu Vi + 1.800 Hổ phù + 100 Vàng 35 vạn Tu Vi + 1.575 Hổ phù + 50 Vàng
1.900 80 vạn Tu Vi + 2.500 Hổ phù + 160 Vàng 60 vạn Tu Vi + 2.000 Hổ phù + 120 Vàng 40 vạn Tu Vi + 1.750 Hổ phù + 60 Vàng
2.000 100 vạn Tu Vi + 3.000 Hổ phù + 180 Vàng 75 vạn Tu Vi + 2.400 Hổ phù + 140 Vàng 50 vạn Tu Vi + 2.100 Hổ phù + 70 Vàng
2.100 120 vạn Tu Vi + 3.500 Hổ phù + 210 Vàng 90 vạn Tu Vi + 2.800 Hổ phù + 170 Vàng 60 vạn Tu Vi + 2.450 Hổ phù + 80 Vàng
2.200 140 vạn Tu Vi + 4.000 Hổ phù + 240 Vàng 105 vạn Tu Vi + 3.200 Hổ phù + 200 Vàng 70 vạn Tu Vi + 2.800 Hổ phù + 100 Vàng
2.300 160 vạn Tu Vi + 4.500 Hổ phù + 270 Vàng 120 vạn Tu Vi + 3.600 Hổ phù + 220 Vàng 80 vạn Tu Vi + 3.150 Hổ phù + 120 Vàng
2.400 200 vạn Tu Vi + 5.000 Hổ phù + 300 Vàng 150 vạn Tu Vi + 4.000 Hổ phù + 250 Vàng 100 vạn Tu Vi + 3.500 Hổ phù + 150 Vàng
  • Xếp hạng cá nhân:
Xếp hạngPhần thưởng
1 800 Hổ Phù + 4 Quà Niềm Vui + 4 Thỏi Vàng
2 500 Hổ Phù + 3 Quà Niềm Vui + 3 Thỏi Vàng
3 300 Hổ Phù + 2 Quà Niềm Vui + 2 Thỏi Vàng
4 - 10 150 Hổ Phù + 1 Quà Niềm Vui + 1 Thỏi Vàng
Top