Hào Hiệp Cái Thế

03/12 > 09/12/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 03/12/2015 - 24h00 ngày 09/12/2015.
  • Điều kiện tham gia: Tất cả quý nhân sĩ Độc Bộ.

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý:
    • Điểm tích luỹ 2 ngày làm mới 1 lần.
    • Đồng Luyện Ngục có thể đổi thành Đồng Tôn Sư trong giao diện Ghép.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 100 Sách Thiên Phú + 1 Xúc Xắc + 200 Hiệp Hồn + 1 Thẻ 100 Vàng + 15 Đồng Luyện Ngục + 100 Lá Phong
500 200 Sách Thiên Phú + 1 Xúc Xắc + 300 Hiệp Hồn + 1 Thẻ 100 Vàng + 20 Đồng Luyện Ngục + 200 Lá Phong + 200 Hồn Lực
1.500 400 Sách Thiên Phú + 2 Xúc Xắc + 500 Hiệp Hồn + 3 Thẻ 100 Vàng + 45 Đồng Luyện Ngục + 700 Lá Phong + 50 Sách Hào Hiệp
2.500 800 Sách Thiên Phú + 2 Xúc Xắc + 700 Hiệp Hồn + 3 Hộp Đá cấp 6 + 90 Đồng Luyện Ngục + 1.200 Lá Phong + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 1.200 Sách Thiên Phú + 3 Xúc Xắc + 1.500 Hiệp Hồn + 5 Hộp Đá cấp 6 + 200 Đồng Luyện Ngục + 60 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 1.800 Sách Thiên Phú + 5 Xúc Xắc + 2.800 Hiệp Hồn + 4 Hộp Đá cấp 7 + 360 Đồng Luyện Ngục + 120 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 2.400 Sách Thiên Phú + 7 Xúc Xắc + 4.900 Hiệp Hồn + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 560 Đồng Luyện Ngục + 240 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 3.200 Sách Thiên Phú + 8 Xúc Xắc + 9.800 Hiệp Hồn + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 760 Đồng Luyện Ngục + 120 Dầu Chúc Phúc - Trung + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 5.200 Sách Thiên Phú + 10 Xúc Xắc + 14.600 Hiệp Hồn + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 960 Đồng Luyện Ngục + 180 Dầu Chúc Phúc - Trung + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top