Đông Vực Hoàng Đao

03/11 > 09/11/2016

Tiệm Tích Điểm Tiêu Phí

Độc Bộ Thiên Hạ tiếp tục khai mở sự kiện Tiệm Tích Điểm Tiêu Phí với nhiều ưu đãi cực khủng. Quý nhân sĩ sẽ sở hữu nhưng vật phẩm giá trị, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng cự kỳ hấp dẫn này để bước đường hành tẩu giang hồ được thuận lợi hơn nhé!

Thời gian & Đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 03/11/2016 đến 23h59 ngày 30/11/2016.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.

Tiệm Tích Điểm Tiêu Phí

    • Nhấp chọn biếu tượng Tiệm Điểm để mở giao diện.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tiêu phí vàng sẽ nhận được điểm tích lũy tiêu phí. Tiêu phí 1 vàng sẽ nhận được 1 điểm tích lũy. Chi tiết như sau:

LoạiĐiểm cầnPhần thưởngTối đa được đổi
Trong sự kiện 30.000 1 Sách Hiệp Khách Tầng 9 2
Trong sự kiện 30.000 1 Linh Hầu Đầu Sức 1
Trong sự kiện 30.000 1 Tụ Nguyệt Tinh Khải 1
Trong sự kiện 30.000 1 Huy Hoàng Dực 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Ngưng Tuyết Cân 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Kim Lũ Y 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Khốn Tiên Sách 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Mị Ảnh Hồn 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Lưu Tinh Nguyệt 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Thiên Nhân Đồ 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Kỳ Lân Giác 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Lưu Quang Ảnh 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Thao Thiết Hoàn 1
Trong sự kiện 10.000 1 Chu Tước-Huyết Thần Kiếm 1
Mỗi ngày 1.000 8 Dầu Chúc Phúc-Trung 4
Mỗi ngày 1.000 2 Dầu Chúc Phúc-Siêu 4
Mỗi ngày 250 100 Đồng Luyện Ngục 4
Mỗi ngày 1.000 2 Thẻ Tu Vi 200 Vạn 4
Mỗi ngày 1.000 3 Bùa Căn Cốt 4
Mỗi ngày 1.000 5 Bùa May Mắn 4
Mỗi ngày 1.000 1 Linh Phách Trang Bị Thần Thú 4
Mỗi ngày 1.000 2 Tiên Tinh Bảo Thạch 4

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top