Độc Thù Mật Thất

17/03 > 23/03/2016

Cập nhật BXH Tiêu Phí

Cụm máy chủ tham gia Đua Top Tiêu Phí

  • Nhận thấy sự chênh lệch thực lực giữa các nhân sĩ ở các máy chủ và mong muốn đem lại nhiều cơ hội sở hữu các phần thưởng đặc biệt cho quý nhân sĩ, Độc Bộ Thiên Hạ tiến hành tách cụm máy chủ tham gia Đua Top Tiêu Phí.
  • Cụ thể, sẽ chia ra 2 cụm máy chủ:
    CụmMáy chủ
    1 H-1 + H-2 + H-20 + H-23 + H-65 + H-41 + H-51 + H-79 + H-80 + H-97 + H-106 + H-129 + H-132 + H-164 + H-177 + H-179 + H-190 + H-198 + H-201 + H-206
    2 H-234 + H-235 + H-237 + H-242 + H-244 + H-248 + H-251 + H-253 + H-257 + H-261 + H-262 + H-266 + S-268 + S-269 + S-270 + S-271 + S-272 + S-273 + S-274 + S-275 + S-276 + S-277 + S-278 + S-279 + S-280 + S-281 + S-282 + S-283 + S-284 + các máy chủ mở sau đó

 

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top