Độc Bộ Mừng Xuân

26/02 > 04/03/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình đặc biệt mang tên Tri Ân Nạp Thẻ với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 26/02/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 04/03/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 15 Tẩy Tủy Đơn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng
500 20 Tẩy Tủy Đơn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng
1.500 35 Tẩy Tủy Đơn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng
2.500 45 Tẩy Tủy Đơn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng
5.000 85 Tẩy Tủy Đơn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5
10.000 180 Tẩy Tủy Đơn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6
20.000 320 Tẩy Tủy Đơn + 50 Sách Hào Hiệp + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6
40.000 660 Tẩy Tủy Đơn + 100 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Cực Phẩm + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Chuyển 1-Bậc 10-10 Sao)
60.000 680 Tẩy Tủy Đơn + 200 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Cực Phẩm + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Chuyển 1-Bậc 10-10 Sao)
80.000 800 Tẩy Tủy Đơn + 400 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Siêu Phẩm + 6 Tiên Tinh Bảo Vật + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Đỉnh)
120.000 1.000 Tẩy Tủy Đơn + 800 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 2 Bảo Vật Siêu Phẩm + 8 Tiên Tinh Bảo Vật + 1 Thú Hồn Đơn - Công (Đỉnh)
Top