Độc Bộ Mừng Xuân

26/02 > 04/03/2015

Nạp Card Nhận Quà Khủng

N hận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như sự kiện Nạp Card Nhận Quà Khủng của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Nạp Card Nhận Quà Khủng

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 12/02/2015 - 24h00 ngày 12/03/2015.
  • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Tết để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên HạGiao diện sau khi kích hoạt 

 • Nội dung:
   • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú như sau:
  Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
  Ngày 1 100 Hiệp Hồn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 2 100 Đồng Tôn Sư + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 3 2.000 Công Trạng + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 4 50 Thú Hồn Đơn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 5 50 Hắc Tinh Thiết + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 6 50 Hổn Độn Dịch +  100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 7 100 Sách Thiên Phú +  100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 8 120 Hiệp Hồn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 9 120 Đồng Tôn Sư + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 10 2.500 Công Trạng + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 11 60 Thú Hồn Đơn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 12 60 Hắc Tinh Thiết + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 13 60 Hổn Độn Dịch +  100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 14 120 Sách Thiên Phú + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 15 120 Hiệp Hồn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 16 120 Đồng Tôn Sư + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 17 2.500 Công Trạng + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 18 60 Thú Hồn Đơn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 19 60 Hắc Tinh Thiết + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 20 60 Hổn Độn Dịch + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 21 120 Sách Thiên Phú + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 22 150 Hiệp Hồn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 23 150 Đồng Tôn Sư + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 24 3000 Công Trạng + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 25 100 Thú Hồn Đơn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 26 100 Hắc Tinh Thiết + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 27 100 Hổn Độn Dịch + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 28 200 Sách Thiên Phú + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao
  Ngày 29 150 Hiệp Hồn + 100 Đá Hoa Văn + 1 Rượu Thể Lực Cao

  Lưu ý

  • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnd/ ngày.
  • Mệnh giá thẻ nạp chỉ cần tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện trên sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 29 ngày.
  • Đặc biệt, khi mệnh giá thẻ nạp đạt các mốc thời gian tương ứng là: 7 ngày, 14 ngày , 21 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
  Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

  7 ngày

  Thú cưỡi Thỏ Ngọc

  14 ngày

  Thú cưỡi Thủ Lĩnh Dê

  21 ngày

  Bộ Thời Trang Ngày Tết
Top