Đêm Hội Halloween

29/10 > 04/11/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 29/10/2015 - 24h00 ngày 04/11/2015.
  • Nội dung:
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy  sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
    • Điểm tích luỹ sẽ được làm mới 2 ngày 1 lần.

Tri Ân Nạp Thẻ

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 200 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 1 Tinh Tuý + 1 Hộp Đá cấp 5 + 15 Đồng Luyện Ngục + 100 Lá Phong + 100 Hồn Lực
500 300 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 2 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 20 Đồng Luyện Ngục + 200 Lá Phong + 2 Phiếu Mua
1.500 500 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 4 Tinh Tuý + 4 Hộp Đá cấp 5 + 45 Đồng Luyện Ngục + 700 Lá Phong + 200 Hồn Lực
2.500 700 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 6 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 90 Đồng Luyện Ngục + 1.200 Lá Phong + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 1.500 Hiệp Hồn + 3 Xúc Xắc + 15 Tinh Tuý + 5 Hộp Đá cấp 6 + 200 Đồng Luyện Ngục + 50 Sách Hào Hiệp + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 2.800 Hiệp Hồn + 5 Xúc Xắc + 20 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 360 Đồng Luyện Ngục + 150 Sách Hào Hiệp + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 4.900 Hiệp Hồn + 7 Xúc Xắc + 45 Tinh Tuý + 6 Hộp Đá cấp 7 + 560 Đồng Luyện Ngục + 300 Sách Hào Hiệp + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 9.800 Hiệp Hồn + 8 Xúc Xắc + 50 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 760 Đồng Luyện Ngục + 2 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt cấp 4 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 14.600 Hiệp Hồn + 10 Xúc Xắc + 80 Tinh Tuý + 3 Hộp Đá cấp 9 + 960 Đồng Luyện Ngục + 2 Hộp Hồn Thạch Đặc Biệt cấp 5 + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top