Đệ Nhất Giang Hồ

10/03 > 16/03/2016

Cập nhật Thiên Hạ Đệ Nhất

Tách cụm tham gia Thiên Hạ Đệ Nhất & BXH Tiêu Phí

 • Nhận thấy sự chênh lệch thực lực giữa các nhân sĩ ở các máy chủ, Độc Bộ Thiên Hạ tiến hành tách cụm máy chủ khi tham gia để con đường chinh phục Đệ Nhất, bước lên đỉnh vinh quang của chư vị được thuận lợi hơn.
 • Cụ thể Thiên Hạ Đệ Nhất & BXH Tiêu Phí sẽ chia ra 4 cụm máy chủ:
  CụmMáy chủ
  1 H-1 + H-2 + H-20 + H-23 + H-65 + H-41 + H-51 + H-79 + H-80 + H-97 + H-106
  2 H-129 + H-132 + H-164 + H-177 + H-179 + H-190 + H-198 + H-201 + H-206
  3 H-234 + H-235 + H-237 + H-242 + H-244 + H-248 + H-251 + H-253 + H-257 + H-261
  4 H-262 + H-266 + S-268 + S-269 + S-270 + S-271 + S-272 + S-273 + S-274 + S-275 + S-276 + S-277 + S-278 + S-279 + S-280 + S-281 + S-282 + các server mở sau đó
Top