Đấu Trường Hiệp Lữ

16/04 > 22/04/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình đặc biệt mang tên Tri Ân Nạp Thẻ với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 16/04/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 22/04/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 20 Rượu Vạn Năm + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá Cấp 5 + 100 Hồn Lực
500 60 Hiệp Hồn + 40 Rượu Vạn Năm + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá Cấp 5 + 200 Hồn Lực
1.500 120 Hiệp Hồn + 80 Rượu Vạn Năm + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá Cấp 5 + 400 Hồn Lực
2.500 160 Hiệp Hồn + 100 Rượu Vạn Năm + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá Cấp 6 + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 2
5.000 320 Hiệp Hồn + 120 Rượu Vạn Năm + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá Cấp 6 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 6 Tiên Tinh Bảo Vật
10.000 640 Hiệp Hồn + 160 Rượu Vạn Năm + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá Cấp 7 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) 
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 180 Rượu Vạn Năm + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá Cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) 
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Rượu Vạn Năm + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá Cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 +2 Bùa Cường Hóa - Siêu cấp 6
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 220 Rượu Vạn Năm + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá Cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4 +2 Bùa Cường Hóa - Siêu cấp 7
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 260 Rượu Vạn Năm + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 8 Hộp Đá Cấp 8 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 3 Thú Thần Đơn - SL (Đỉnh)
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 300 Rượu Vạn Năm + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá Cấp 9 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 4 Thú Thần Đơn - Công (Đỉnh)

Lưu ý

Thiên Phú Đơn là vật phẩm mới được ra mắt của Độc Bộ Thiên Hạ, có công dụng gia tăng uy lực vượt trội. Theo đó, nếu cấp thiên phú của nhân vật càng cao, sẽ dùng được số lượng Thiên Phú Đơn càng nhiều.

Top