Đại Cát Đại Lợi

29/01 > 05/02/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Chưa bao giờ hạ nhiệt, sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ tiếp tục mang đến cho quý nhân sĩ võ lâm thêm hàng ngàn cơ hội nhận thưởng hấp dẫn và cực kì giá trị. Tin chắc rằng, chư vị khắp chốn sẽ bội phần thích thú với hoạt động thú vị từ sự kiện này.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 29/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 05/02/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng
500 60 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng
1.500 120 Hiệp Hồn + 5 Cơ Duyên Lệnh + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng
2.500 160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5
10.000 640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Hộp Đá cấp 5
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6 + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 6 + 1 Thẻ Hào Hiệp + 2 Thú Hồn Đơn - Công
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Thú Thần Đơn - Công (Đỉnh)
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 800 Sách Hào Hiệp + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Sách Tuyệt Kỹ cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 1 Thú Thần Đơn - Công (Đỉnh)
Top