Đại Cát Đại Lợi

29/01 > 05/02/2015

Món Quà Như Ý

C ơ hội nhận thưởng tại Độc Bộ Thiên Hạ chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như ngày hôm nay! Nào cùng nhanh tay tham dự ngay sự kiện Món Quà Như Ý để trở thành chủ nhân may mắn nhất được sở hữu những tuyệt thế thần binh và vô thượng võ học, nắm quyền xoay chuyển càn khôn, khuynh đảo giang hồ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 29/01/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 05/02/2015.

Giới thiệu Món Quà Như Ý

    • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mua các gói quà giới hạn dưới đây sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các tặng thưởng tương ứng. Chi tiết như sau:
MuaGiáTối đa mua/ Sự kiệnPhần thưởng nhận được
Gói Quà Thú Hồn 1 100 vàng 28 gói 1 Hộp đá cấp 8
32 Thú Hồn Đơn
16 Thú Hồn Đơn
Gói Quà Thú Hồn 2 200 vàng 48 gói 1 Sách Hiệp Khách tầng 6
72 Thú Hồn Đơn
36 Thú Hồn Đơn
Gói Quà Thú Hồn 3 100 vàng 68 gói 1 Thú Cưỡi Nội Công Đơn
32 Thú Hồn Đơn
16 Thú Hồn Đơn
Gói Quà Hắc Tinh Thiết 1 100 vàng 28 gói 1 Hộp đá cấp 8
32 Hắc Tinh Thiết
16 Hắc Tinh Thiết
Gói Quà Hắc Tinh Thiết 2 200 vàng 48 gói 2 Mảnh Hào Hiệp
72 Hắc Tinh Thiết
36 Hắc Tinh Thiết
Gói Quà Thần Thú 1 100 vàng 28 gói 1 Hộp đá cấp 8
32 Sách Thiên Phú
16 Sách Thiên Phú
Gói Quà Thần Thú 2 200 vàng 48 gói 1 Hộp Tinh Thạch cấp 4
72 Sách Thiên Phú
36 Sách Thiên Phú
Gói Quà Thần Thú 3 100 vàng 68 gói 1 Thú Cưỡi Ngoại Công
32 Hỗn Độn Dịch
16 Hỗn Độn Dịch
Gói Quà Thần Thú 4 100 vàng 68 gói 1 Thú Cưỡi Sinh Lực Đơn
64 Sách Thiên Phú
32 Sách Thiên Phú

Cách thức tham gia

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Mua Giới Hạn để tham gia hoạt động

    • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.
    • Giao diện

Hệ thống tinh thạch

    • Phần thưởng
STTTên quàHình ảnh
01 Sách Hiệp Khách tầng 6
02 Thú Cưỡi Nội Công Đơn
03 Hộp Đá cấp 8
04 Thú Hồn Đơn
05 Hắc Tinh Thiết
06 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
07 Sách Thiên Phú
08 Hộp Tinh Thạch cấp 4
09 Vô Tự Thư
10 Thú Cưỡi Ngoại Công Đơn
11 Hỗn Độn Dịch
12 Thú Cưỡi Sinh Lực Đơn
Top