Cực Hàn Chiến Hùng

20/08 > 26/08/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 20/08/2015 - 24h00 ngày 26/08/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 50 Sách Thiên Phú + 1 Xúc Xắc + 90 Công Trạng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 10 Đồng Luyện Ngục + 100 Hoa Phượng + 100 Hồn Lực
500 100 Sách Thiên Phú + 1 Xúc Xắc + 180 Công Trạng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 15 Đồng Luyện Ngục + 200 Hoa Phượng + 100 Hồn Lực
1.500 200 Sách Thiên Phú + 2 Xúc Xắc + 420 Công Trạng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 30 Đồng Luyện Ngục + 700 Hoa Phượng + 200 Hồn Lực
2.500 300 Sách Thiên Phú + 2 Xúc Xắc + 1.200 Công Trạng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 45 Đồng Luyện Ngục + 1.200 Hoa Phượng + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 700 Sách Thiên Phú + 3 Xúc Xắc + 2.100 Công Trạng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 80 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 1.500 Sách Thiên Phú + 5 Xúc Xắc + 4.200 Công Trạng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 200 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 1 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 2.000 Sách Thiên Phú + 7 Xúc Xắc + 8.400 Công Trạng + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 300 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 3.000 Sách Thiên Phú + 8 Xúc Xắc + 16.800 Công Trạng + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 600 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 5.000 Sách Thiên Phú + 10 Xúc Xắc + 33.000 Công Trạng + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4800 Đồng Luyện Ngục + 1 Quà Sách Hiệp Khách 2 + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
    • Trong đó, khi mở Quà Hiệp Khách 1Quà Hiệp Khách 2 có cơ hội nhận được các phần thưởng như sau:
Gói quàChi tiết phần thưởng
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Hiệp Khách 1
Độc Bộ Thiên Hạ
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Hiệp Khách 2

Độc Bộ Thiên Hạ

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top