Cổ Mộ Luyện Ngục

09/07 > 15/07/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 09/07/2015 - 24h00 ngày 15/07/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 160 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 1 + 200 Hoa Phượng
500 240 Hiệp Hồn + 1 Xúc Xắc + 1 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 1 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2 + 500 Hoa Phượng
1.500 480 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 3 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2 + 1.000 Hoa Phượng
2.500 640 Hiệp Hồn + 2 Xúc Xắc + 5 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3 + 1.500 Hoa Phượng + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
5.000 1.280 Hiệp Hồn + 3 Xúc Xắc + 10 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3 + 20 Dầu Chúc Phúc Sơ + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 2.560 Hiệp Hồn + 5 Xúc Xắc + 20 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 4 + 40 Dầu Chúc Phúc Sơ + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 4.800 Hiệp Hồn + 7 Xúc Xắc + 40 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 4 + 80 Dầu Chúc Phúc Sơ + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 9.600 Hiệp Hồn + 8 Xúc Xắc + 50 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 5 + 160 Dầu Chúc Phúc Sơ + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 14.400 Hiệp Hồn + 10 Xúc Xắc + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 6 + 3 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 6 + 320 Dầu Chúc Phúc Sơ + 12 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
    • Lưu ý: Sử dụng Dầu Chúc Phúc Sơ ghép được các loại Dầu Chúc Phúc cấp cao hơn tại giao diện Ghép.

Độc Bộ Thiên HạGiao diện Ghép

Top