Chào Mừng Máy Chủ Mới (bản cập nhật)

16/04 > 01/01/1970

Quà Giới Hạn Cấp

Quý nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ thân mến!

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động Chào Mừng Máy Chủ Mới vẫn đang diễn ra hết sức náo nhiệt và nhộn nhịp bởi chư vị nhân sĩ khắp thiên hạ. Trong khi đó, giang hồ lại đang dậy sóng trước thông tin về các vật phẩm mới và hấp dẫn vô cùng.

Tiếp tục mang đến thêm nhiều niềm vui, thuận tiện cho quý nhân sĩ trên hành trình bôn tẩu, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ tiến hành điều chỉnh nội dung chuỗi sự kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới với những phần thưởng mới có giá trị liên thành.

Qàu Giới Hạn Cấp

    • Thời gian áp dụng: Từ sau thời gian bảo trì ngày 16/04/15.
    • Nội dung điều chỉnh: Giảm giá cực "khủng" và thay đổi lại cơ cấu giải thưởng theo cấp độ tương ứng của nhân vật, chi tiết như sau:

Độc Bộ Thiên Hạ

Túi Quà cấp 30

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 3 Cơ Duyên Lệnh 6 Cơ Duyên Lệnh 2 Cơ Duyên Lệnh - Cao 5 Cơ Duyên Lệnh - Cao 200 Đồng
300.000 Bạc 300.000 Tu Vi 2 Rượu Ngàn Năm 300.000 Bạc 1 Cơ Duyên Lệnh Cao
3 Rượu Trăm Năm 3 Rượu Ngàn Năm 2 Rượu Thể Lực - Cao 5 Rượu Thể Lực - Cao 1 Rượu Thể Lực - Siêu
3 Hộp Đá Cấp 3 6 Hộp Đá Cấp 3 6 Hộp Đá Cấp 4 10 Hộp Đá Cấp 4 4 Hộp Đá Cấp 4
1 Dùi Đục Lỗ 3 Dùi Đục Lỗ 3 Dùi Đục Lỗ 1.000 Hiệp Hồn 3 Dùi Đục Lỗ
1 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 5 Dùi Đục Lỗ 3 Chìa Cổ Mộ

Túi Quà cấp 40

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 1 Dùi Đục Lỗ 2 Rượu Thể Lực Cao 100 Sách Thiên Phú 10 Dùi Đục Lỗ 1 Rượu Thể Lực Siêu
3 Hộp Đá Cấp 3 3 Cơ Duyên Lệnh 3 Hộp Đá Cấp 4 3 Cơ Duyên Lệnh Cao 3 Cơ Duyên Lệnh
1 Vong Tình Thư 3 Vong Tình Thư 6 Vong Tình Thư 10 Hộp Đá Cấp 4 50 Sách Thiên Phú
5 Vô Tự Thư 15 Vô Tự Thư 30 Vô Tự Thư 60 Vô Tự Thư 25 Vô Tự Thư
10 Căn Cốt Đơn 30 Căn Cốt Đơn 30 Căn Cốt Đơn 100 Căn Cốt Đơn 3 Vong Tình Thư
1 Bùa Căn Cốt 3 Bùa Căn Cốt 6 Bùa Căn Cốt 12 Bùa Căn Cốt 5 Bùa Căn Cốt

Túi Quà cấp 45

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 75 Đồng 150 Đồng 100 Đồng Tôn Sư 1 Thú cưỡi Mặc Kỳ Lân 2 Hộp Đá Cấp 5
75 Đồng 150 Đồng 100 Đồng Tôn Sư 200 Đồng Tôn Sư 30 Thu Thuế Lệnh
10 Thu Thuế Lệnh 20 Thu Thuế Lệnh 40 Thu Thuế Lệnh 200 Thú Hồn Đơn 2 Rượu Thể Lực - Siêu
100 Hiệp Hồn 200 Hiệp Hồn 300 Hiệp Hồn 60 Vô Tự Thư 3 Dùi Đục Lỗ
100 Hiệp Hồn 200 Hiệp Hồn 300 Hiệp Hồn 200 Sách Thiên Phú 3 Chìa Cổ Mộ
5 Khóa Tẩy Luyện 30 Khóa Tẩy Luyện 50 Khóa Tẩy Luyện 80 Khóa Tẩy Luyện 5 Bùa Căn Cốt

Túi Quà cấp 50

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 1 Cơ Duyên Lệnh 5 Phiếu Triệu Tâm Pháp 1 Cơ Duyên Lệnh Cao 100 Sách Tr.Nghiệm - Sơ 2 Rượu Thể Lực - Siêu
2 Phiếu Triệu Tâm Pháp 30 Sách Tr.Nghiệm-Sơ 10 Ngân Phiếu Triệu Tâm Pháp 20 Ngân Phiếu Triệu Tâm Pháp 2 Hộp Đá Cấp 5
10 Sách Tr. Nghiệm -Sơ 200 Hiệp Hồn 100 Sách Thiên Phú 200 Sách Thiên Phú 25 Vô Tự Thư
10 Hiệp Hồn 3 Chìa Cổ Mộ 50 Sách Tr.Nghiệm - Sơ 2 Tỉnh Ngộ 3 Vong Tình Thư
1 Chìa Cổ Mộ 200 Đồng 200 Đồng Tôn Sư 200 Thú Hồn Đơn 50 Đồng Tôn Sư
100 Đồng 30 Khóa Tẩy Luyện 200 Đồng Tôn Sư 1.000 Hiệp Hồn 50 Đồng Tôn Sư

Túi Quà cấp 55

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 20 Thú Hồn Đơn 60 Thú Hồn Đơn 200 Thú Hồn Đơn 400 Thú Hồn Đơn 70 Thú Hồn Đơn
30 Sách Thiên Phú 100 Sách Thiên Phú 160 Sách Thiên Phú 400 Sách Thiên Phú 120 Sách Thiên Phú
1 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 6 Chìa Cổ Mộ 12 Chìa Cổ Mộ 4 Chìa Cổ Mộ
1 Bùa Căn Cốt 3 Bùa Căn Cốt 6 Bùa Căn Cốt 12 Bùa Căn Cốt 4 Bùa Căn Cốt

Túi Quà cấp 60

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 200 Đồng Tôn Sư 400 Đồng Tôn Sư 1.000 Đồng Tôn Sư 1.200 Đồng Tôn Sư 500 Đồng Tôn Sư
20 Hỗn Độn Dịch 60 Hỗn Độn Dịch 200 Hỗn Độn Dịch 400 Hỗn Độn Dịch 70 Hỗn Độn Dịch
5 Vô Tự Thư 10 Vô Tự Thư 20 Vô Tự Thư 60 Vô Tự Thư 15 Vô Tự Thư
5 Khóa Tẩy Luyện 10 Khóa Tẩy Luyện 20 Khóa Tẩy Luyện 60 Khóa Tẩy Luyện 15 Khóa Tẩy Luyện

Túi Quà cấp 65

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 20 Hắc Tinh Thiết 60 Hắc Tinh Thiết 200 Hắc Tinh Thiết 400 Hắc Tinh Thiết 70 Hắc Tinh Thiết
4 Tẩy Tủy Đơn 10 Tẩy Tủy Đơn 16 Tẩy Tủy Đơn 40 Tẩy Tủy Đơn 20 Tẩy Tủy Đơn
5 Căn Cốt Đơn 10 Căn Cốt Đơn 20 Căn Cốt Đơn 40 Căn Cốt Đơn 15 Căn Cốt Đơn
1 Bùa May Mắn 2 Bùa May Mắn 4 Bùa May Mắn 8 Bùa May Mắn 3 Bùa May Mắn

Túi Quà cấp 70

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 60 Sách Thiên Phú 180 Sách Thiên Phú 540 Sách Thiên Phú 1.080 Sách Thiên Phú 195 Sách Thiên Phú
3 Thiên Phú Đơn 9 Thiên Phú Đơn 15 Thiên Phú Đơn 30 Thiên Phú Đơn 6 Thiên Phú Đơn

Túi Quà cấp 75

Nội dungTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá 56 vàng 176 vàng 576 vàng 1.776 vàng 176 vàng
Phần thưởng 21 Thú Hồn Đơn 60 Thú Hồn Đơn 150 Thú Hồn Đơn 300 Thú Hồn Đơn 75 Thú Hồn Đơn
21 Hắc Tinh Thiết 60 Hắc Tinh Thiết 150 Hắc Tinh Thiết 300 Hắc Tinh Thiết 75 Hắc Tinh Thiết
Top