Chào Mừng Máy Chủ Mới (bản cập nhật)

25/10 > 01/01/1970

Vòng Quay Phúc Duyên

Tiếp nối Mục Tiêu 7 Ngày, 14 Ngày Thăng Hoa sẽ mang đến cho chư vị nhân sĩ thêm một chuỗi hoạt động mới với nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn nữa. Hàng loạt thử thách mới đang chờ đợi nhân sĩ tham gia chinh phục, xin đừng bỏ lỡ!

Vòng Quay Phúc Duyên

  • Thời gian diễn ra: Ngày thứ 8 - ngày thứ 10 mở server.
  • Điều kiện tham gia: Từ server 230 trở về sau.
  • Nội dung: Nhân sĩ tích lũy nạp vàng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được thẻ Phúc Duyên Mệnh.
Tích luỹ nạp vàngPhần thưởng
500 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
1.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
2.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
5.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
10.000 Vàng 1 Phúc Duyên Mệnh
20.000 Vàng 2 Phúc Duyên Mệnh
  • Dùng Vàng và Phúc Duyên Mệnh để tham gia quay Vòng Quay Phúc Duyên thu về lượng Vàng gấp nhiều lần.
Lần quayVàng tiêu haoVàng nhận được (ngẫu nhiên 1 trong 5)
Lần 1 20 40 60 80 100 120
Lần 2 40 80 120 160 200 300
Lần 3 100 160 200 300 400 600
Lần 4 200 300 400 600 800 1.200
Lần 5 500 800 1.200 1.600 1.800 3.000
Lần 6 1.000 2.000 2.700 3.500 4.200 6.000
Lần 7 2.000 6.000 6.000 8.000 10.000 20.000
Top