Bao La Phú Quý

22/04 > 28/04/2015

Có Tiêu Có Quà

Tương truyền rằng, trong quá trình phiêu bạt giang hồ, vị nhân sĩ may mắn sở hữu được vật phẩm Mảnh Thẻ Hào Hiệp với thuộc tính mạnh mẽ sẽ giúp tiến cấp Hào Hiệp lên đến mức vượt trội. Tuy nhiên, giang hồ biến chuyển, những loại bảo vật ngày càng trở nên quý hiếm và đắt đỏ... Vậy làm sao để sở hữu được vật phẩm mơ ước này với giá cả thật hợp lý?

Nay hoạt động Có Tiêu Có Quà của Độc Bộ Thiên Hạ sẽ mang đến cho chư vị cơ hội tiêu phí ít nhưng nhận loại tài nguyên vô cùng giá trị này. Nhân sĩ hãy mau mau nhận thưởng hấp dẫn nào!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 23/04/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 28/04/2015.

Có Tiêu Có Quà

    • Cách tham gia

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng "Quà Tiêu Phí " để tham gia hoạt động

    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ tiêu phí đủ số lượng Vàng thỏa điều kiện mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:
Mức tiêu phíPhần thưởng
500 2 Ngân Phiếu 20 + 9 Hoa Hồng  + 10 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Cao
1.000 3 Ngân Phiếu 20 + 18 Hoa Hồng  + 15 Tấy Tủy Đơn - Cao + 2 Rược Thể Lực - Cao
2.000 2 Ngân Phiếu 40 + 1 Đóa Hồng 99 Bông + 20 Tấy Tủy Đơn - Cao + 4 Rượu Thể Lực - Cao
5.000 4 Ngân Phiếu 40 + 2 Đóa Hồng 99 Bông + 30 Tấy Tủy Đơn - Cao + 5 Rượu Thể Lực - Cao
10.000 5 Ngân Phiếu 40 + 3 Đóa Hồng 99 Bông + 40 Tấy Tủy Đơn - Cao + 1 Rượu Thể Lực - Siêu + 4 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc
20.000 8 Ngân Phiếu 40 + 5 Đóa Hồng 99 Bông + 50 Tấy Tủy Đơn - Cao + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 1 Rượu Thể Lực - Siêu
40.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 60 Tấy Tủy Đơn - Cao + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 4 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu
50.000 1 Vé Giảm Giá 50% (3 ngày) + 1 Đóa Hồng 999 Bông + 70 Tấy Tủy Đơn - Cao + 20 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 8 Hộp Bảo Vật - Cực Theo Mốc + 2 Rượu Thể Lực - Siêu

Lưu ý

Mảnh Thẻ Hào Hiệp là nguyên liệu sử dụng để nâng cấp các loại thuộc tính của Hào Hiệp tại hệ thống mới - Tầng Hào Hiệp.

Top