Bang Chiến Vô Song

14/05 > 20/05/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 14/05/2015.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 20/05/2015.

Tri Ân Nạp Thẻ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 1 + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 1 Tiên Tinh Bảo Vật
500 60 Hiệp Hồn + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 1  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 2 Tiên Tinh Bảo Vật
1.500 120 Hiệp Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2 + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 3 Tiên Tinh Bảo Vật
2.500 160 Hiệp Hồn + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 2  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 2
5.000 320 Hiệp Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 640 Hiệp Hồn + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 3  + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 4 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 4  + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 8 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 4 + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 8 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 5  + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 6 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 6 + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 8 Hộp Đá cấp 8 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 15 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 2 Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú Bậc 7 + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 20 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Lưu ý

Mảnh Thẻ Hào Hiệp là nguyên liệu sử dụng để nâng cấp các loại thuộc tính của Hào Hiệp tại hệ thống mới - Tầng Hào Hiệp.

Top