Bản cập nhật Tuyệt Thế Thần Binh

28/11 > 30/11/2014

Tiềm Năng Thú Cưỡi

Hệ thống Thú Cưỡi vốn đã quá quen thuộc với nhân sĩ giang hồ nay sẽ được cập nhật thêm chức năng mới: Tiềm Năng Thú Cưỡi. Được biết, mỗi loại thú cưỡi đều có những tư chất và tiềm năng khác nhau, nếu chủ nhân biết cách chăm sóc và phát triển tiềm năng của chúng thì sẽ có ngày ngư vượt vũ môn, một bước kinh thiên hạ.


Giao diện thú cưỡi ở góc phải màn hình

Tư chất Thú Cưỡi

  • Mỗi loại Thú Cưỡi khác nhau sẽ có tư chất và thuộc tính tiềm năng riêng.
  • Tư Chất của Thú Cưỡi càng cao, khi tăng tiềm năng sẽ càng nhận được nhiều thuộc tính.


Mỗi một Thú Cưỡi đều có tư chất và các thuộc tính tiềm năng riêng

Tiềm Năng Thú Cưỡi


Giao diện Tiềm Năng Thú Cưỡi

  • Bồi dưỡng Thú Cưỡi sẽ nhận được thuộc tính ngẫu nhiên và gia tăng EXP tiềm năng của thuộc tính tương ứng. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được Kinh Nghiệm Cầu tăng EXP cho tất cả thuộc tính.
  • Bồi dưỡng Thú Cưỡi tiêu hao 1 Hỗn Độn Dịch/lần.
  • Mỗi 2 giờ nhận được 1 lần bồi dưỡng miễn phí, tối đa tích lũy 5 lần.
  • Tiềm năng Thú Cưỡi được bồi dưỡng sẽ gia tăng thuộc tính cho tất cả nhân vật xuất trận.
Top