Bản cập nhật Tuyệt Thế Thần Binh

28/11 > 30/11/2014

Cập nhật Mục Tiêu 7 Ngày

Hoạt động Mục Tiêu 7 Ngày tại các máy chủ mới khai mở nay sẽ được cập nhật mới nội dung và phần thưởng, hứa hẹn sẽ đem đến thêm nhiều niềm vui cho nhân sĩ trên hành trình khai phá miền đất mới.

Nạp Vàng Mỗi Ngày

  • Thời gian: Ngày thứ 2 mở server - ngày thứ 7.
  • Nội dung: Chỉ cần nạp 200 Vàng mỗi ngày sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn.
Nạp 200 Vàng mỗi ngàyPhần thưởng
Ngày thứ 2 Thẻ Giảm 50% Thú Hồn
15 Thú Hồn Đơn
1.000 Công Trạng
200.000 Bạc
Ngày thứ 3 Thẻ Giảm 50% Thiên Phú
1 Hộp Đá cấp 5
1.000 Công Trạng
250.000 Bạc
Ngày thứ 4 Thẻ Giảm 50% Đá
30 Sách Thiên Phú
1.000 Công Trạng
300.000 Bạc
Ngày thứ 5 Thẻ Giảm 50% Căn Cốt
2 Bùa Căn Cốt
10 Căn Cốt Đơn
350.000 Bạc
Ngày thứ 6 Thẻ Giảm 50% Tuyệt Kỹ
1 Vô Tình Thư
15 Vô Tự Thư
400.000 Bạc
Ngày thứ 7 Thẻ Giảm 50% Thần Binh
2 Phiếu Triệu Tâm Pháp
5 Sách Trải Nghiệm - Sơ
100.000 Bạc

Tiêu Vàng Mỗi Ngày

  • Thời gian diễn ra: 7 ngày đầu mở server - vĩnh viễn.
  • Nội dung: Mỗi ngày nhân sĩ tiêu phí Vàng sẽ nhận được phần quà tương ứng. Tối đa nhận thưởng 1 lần/phần quà/ngày.
  • Lưu ý: Tiêu phí Vàng Khóa không được tính.
Thời gianVàng tiêu phíQuà tặng Tri Ân Tiêu Vàng
Ngày thứ 1 168 Vàng 1 Rượu Thể Lực - Sơ, 1 Ngân phiếu 20
1.688 Vàng 1 Rượu Thể Lực - Cao, 1 Rượu Thể Lực - Sơ, 1 Ngân Phiếu 40
8.888 Vàng 1 Rượu Thể Lực - Siêu, 1 Rượu Thể Lực - Cao, 1 Rượu Thể Lực - Sơ, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 2 248 Vàng 1 Thú Cưỡi Sinh Lực Đơn, 1 Ngân Phiếu 20
2.488 Vàng 2 Thú Cưỡi Ngoại Phòng Đơn, 2 Thú Cưỡi Nội Phòng Đơn, 1 Ngân Phiếu 40
10.888 Vàng 3 Thú Cưỡi Ngoại Công Đơn, 3 Thú Cưỡi Nội Công Đơn, 1 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 3 328 Vàng 10 Sách Thiên Phú, 1 Ngân Phiếu 20
3.288 Vàng 40 Sách Thiên Phú, 1 Ngân Phiếu 40
12.888 Vàng 240 Sách Thiên Phú, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 4 128 Vàng 1 Hộp Đá cấp 4, 1 Ngân Phiếu 20
1.288 Vàng 1 Hộp Đá cấp 5, 500 Hoa Văn Đá, 1 Ngân Phiếu 40
7.888 Vàng 1 Hộp Đá cấp 6, 5.000 Hoa Văn Đá, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 5 168 Vàng 1 Bùa Căn Cốt, 1 Ngân Phiếu 20
1.688 Vàng 2 Bùa Căn Cốt, 5 Kinh Mạch Căn Cốt Đơn, 1 Ngân Phiếu 40
8.888 Vàng 5 Bùa Căn Cốt, 15 Kinh Mạch Căn Cốt Đơn, 3 Khí Vận Phù, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 6 248 Vàng 1 Luyện Thể Công 2 Tầng - Hiệp, 1 Ngân Phiếu 20
2.488 Vàng 1 Luyện Căn Công 3 Tầng - Hiệp, 1 Luyện Khí Công 3 Tầng - Hiệp, 1 Ngân Phiếu 40
10.888 Vàng 1 Luyện Lực Công 4 Tầng - Hiệp, 1 Nội Lực Công 4 Tầng - Hiệp, 1 Thẻ Giảm 50%
Ngày thứ 7 trở đi 200 Vàng 25 Lệnh Thu Thuế, 1 Vô Tự Thư, 1 Loa Nhỏ, 1 Hoa Hồng
2.000 Vàng 1 Hộp Đá cấp 4, 3 Vô Tự Thư, 3 Loa Nhỏ, 3 Hoa Hồng

Ngày 1: Vua Tăng Cấp

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Khí 8 Sao 
1.000.000 Bạc
Hạng 2 1.000.000 Bạc
Hạng 3 500.000 Bạc
Hạng 4 300.000 Bạc
Hạng 5 200.000 Bạc
Hạng 6 - 10 100.000 Bạc
Hạng 11 - 20 40.000 Bạc

Ngày 2: Vua Thú Hồn

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Nón 8 Sao
1.000.000 Tu vi
Hạng 2 1.000.000 Tu vi
Hạng 3 500.000 Tu vi
Hạng 4 300.000 Tu vi
Hạng 5 200.000 Tu vi
Hạng 6 - 10 100.000 Tu vi
Hạng 11 - 20 40.000 Tu vi

Ngày 3: Vua Thiên Phú

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Đai 8 Sao
100 Vô Tự Thư
Hạng 2 100 Vô Tự Thư
Hạng 3 60 Vô Tự Thư
Hạng 4 40 Vô Tự Thư
Hạng 5 30 Vô Tự Thư
Hạng 6 - 10 20 Vô Tự Thư
Hạng 11 - 20 10 Vô Tự Thư

Ngày 4: Vua Đá Quý

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Áo 8 Sao
5.000 Đá Hoa Văn
Hạng 2 5.000 Đá Hoa Văn
Hạng 3 3.000 Đá Hoa Văn
Hạng 4 2.000 Đá Hoa Văn
Hạng 5 1.000 Đá Hoa Văn
Hạng 6 - 10 500 Đá Hoa Văn
Hạng 11 - 20 200 Đá Hoa Văn

Ngày 5: Vua Căn Cốt

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Giày 8 Sao
10.000 Công Trạng
Hạng 2 10.000 Công Trạng
Hạng 3 5.000 Công Trạng
Hạng 4 3.000 Công Trạng
Hạng 5 2.000 Công Trạng
Hạng 6 - 10 1000 Công Trạng
Hạng 11 - 20 400 Công Trạng

Ngày 6: Vua Đặc Kỹ

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Thoái 8 Sao
2.400 Hiệp Hồn
Hạng 2 2.400 Hiệp Hồn
Hạng 3 1.600 Hiệp Hồn
Hạng 4 1.000 Hiệp Hồn
Hạng 5 700 Hiệp Hồn
Hạng 6 - 10 400 Hiệp Hồn
Hạng 11 - 20 200 Hiệp Hồn

Ngày 7:

Vua Thần Binh
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Hộ Uyển 8 Sao 
1.000.000 Trải Nghiệm
Hạng 2 1.000.000 Trải Nghiệm
Hạng 3 500.000 Trải Nghiệm
Hạng 4 300.000 Trải Nghiệm
Hạng 5 200.000 Trải Nghiệm
Hạng 6 - 10 100.000 Trải Nghiệm
Hạng 11 - 20 40.000 Trải Nghiệm
Vua Lực Chiến
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Thẻ Cát Tường Thú
1.000 Vàng
Hạng 2 Thẻ Hắc Kỳ Lân
800 Vàng
Hạng 3 Thẻ Phi Điện
600 Vàng
Hạng 4 Thẻ Ô Truy
400 Vàng
Hạng 5 Thẻ Ô Truy
200 Vàng
Hạng 6 - 10 200 Vàng
Top