Bản cập nhật Tuyệt Thế Thần Binh

28/11 > 30/11/2014

14 Ngày Thăng Hoa

Tiếp nối Mục Tiêu 7 Ngày, 14 Ngày Thăng Hoa sẽ mang đến cho chư vị nhân sĩ thêm một chuỗi hoạt động mới với nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn nữa. Hàng loạt thử thách mới đang chờ đợi nhân sĩ tham gia chinh phục, xin đừng bỏ lỡ!

Quỹ Siêu Giá Trị

  • Thời gian diễn ra: Ngày thứ 8 mở server - Vĩnh viễn.
  • Nội dung: Hệ thống sẽ bắt đầu bán bộ 3 Quỹ Trưởng Thành mang đến nhiều lợi ích siêu giá trị!

Độc Bộ Thiên Hạ

Vua Cổ Mộ

  • Thời gian: Ngày thứ 8 - ngày thứ 10 mở server.
  • Nội dung: Xếp hạng số tầng Cổ Mộ đã vượt của tất cả nhân sĩ trên máy chủ.
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Ngọc Bội 8 Sao 
500 Đồng Tôn Sư
Hạng 2 500 Đồng Tôn Sư
Hạng 3 250 Đồng Tôn Sư
Hạng 4 150 Đồng Tôn Sư
Hạng 5 100 Đồng Tôn Sư
Hạng 6 - 10 2.000 Đồng
Hạng 11 - 20 1.000 Đồng

Vua Tâm Pháp

  • Thời gian: Ngày thứ 9 - ngày thứ 11 mở server.
  • Nội dung: Xếp hạng Tâm Pháp tất cả nhân sĩ trên máy chủ.
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 Nhẫn 8 Sao 
50.000 Danh Vọng
Hạng 2 50.000 Danh Vọng
Hạng 3 25.000 Danh Vọng
Hạng 4 15.000 Danh Vọng
Hạng 5 10.000 Danh Vọng
Hạng 6 - 10 5.000 Danh Vọng
Hạng 11 - 20 2.000 Danh Vọng

Bán Sách Trải Nghiệm

  • Thời gian: Ngày thứ 9 - ngày thứ 10 mở server.
  • Nội dung: Chỉ trong 2 ngày duy nhất, Sách Trải Nghiệm - Cao sẽ được bán theo hình thức Mua 2 Tặng 1 tại khu vực họat động.

X2 Nghiên Tu Tâm Pháp

  • Thời gian: Ngày thứ 9 - ngày thứ 10 mở server.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tiến hành nghiên tu tâm pháp sẽ nhận được gấp đôi điểm tích lũy.

Độc Bộ Thiên Hạ

Top