Anh Hào Xuất Chúng

28/01 > 03/02/2016

Nạp Card Nhận Quà Khủng

Nhận thưởng chưa bao giờ hấp dẫn và giá trị như Tri Ân Nạp Thẻ của Độc Bộ Thiên Hạ. Nào cùng tham gia trải nghiệm ngay để tận hưởng sự vui thích khi được sở hữu một trong các vật phẩm quý hiếm và giá trị chưa từng thấy.

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/01/2016
  • Đối tượng tham gia.
Đổi tượng tham giaThời gian áp dụng
Từ server 1 - 268 Từ sau bảo trì ngày 28/01 - 23h59 ngày 24/02/2016.
Từ server 269 trở về sau Từ ngày đầu tiên mở sever và kết thúc lúc 24/02/2016

Tri Ân Nạp Thẻ

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân sĩ nạp thẻ tích lũy mỗi ngày thỏa điều kiện sẽ nhận được các tặng thưởng phong phú.
  • Lưu Ý: Tất cả mọi máy chủ đều tham gia sự kiện bắt đầu từ ngày 28/01 và kết thúc vào ngày 24/02.
  • Cách thức tham gia:

Độc Bộ Thiên Hạ
Nhấp chọn biểu tượng Tri Ân Nạp để tham gia hoạt động

Độc Bộ Thiên Hạ
Giao diện sau khi kích hoạt 

  • Phần thưởng
Mốc nạp tích lũy theo ngàyPhần Thưởng
Ngày 1 150 Thẻ 50.000 EXP + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 2 1 Thẻ Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 3 300 Thú Hồn Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 4 60 Dầu Chúc Phúc - Sơ + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 5 15.000 Công Trạng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 6 60.000 Danh Vọng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 7 500 Sách Thiên Phú + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 8 500 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 9 1 Thẻ Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 10 300 Hắc Tinh Thiết + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 11 200 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 12 400 Hắc Tinh Thiết + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 13 300 Hổn Độn Dịch + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 14 600 Sách Thiên Phú - Trung + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực
Ngày 15 200 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 16 300 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 17 1 Thẻ Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 18 15.000 Công Trạng + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 19 400 Hắc Tinh Thiết  + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 20 100 Tẩy Tuỷ Đơn - Cao + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 21 500 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 22 600 Sách Thiên Phú + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 23 3.000 Hiệp Hồn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 24 300 Thú Hồn Đơn + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 25 300 Đồng Luyện Ngục + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 26 300 Hỗn Độn Dịch + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 27 1 Thẻ Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao
Ngày 28 500 Sách Hào Hiệp + 1.300 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao

Lưu ý

 • Mốc nạp tối thiểu là 20.000 vnd/ ngày.
 • Riêng đối với các mốc 8 ngày - 16 ngày - 26 ngày sẽ được áp dụng tích lũy đủ số ngày thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng, không bắt buộc phải nạp liên tục trong 26 ngày.
  • Đặc biệt, khi tích luỹ nạp thẻ đạt các mốc thời gian tương ứng là: 8 ngày, 16 ngày , 26 ngày sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị.
Mốc nạp tích lũy Phần Thưởng
8 ngày 3 Hộp Quà Sách Thiên Phú + 3 Thẻ 100 Vàng
16 ngày 1 Hắc Kim Bào + 2 Hộp Tâm Pháp Đỏ
26 ngày 1 Vũ Văn + 1 Tử Cực Ma Quang

Mệnh giá thẻ nạpPhần thưởng

8 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Quà Sách Thiên Phú
Độc Bộ Thiên Hạ
Thẻ 100 Vàng

16 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Hắc Kim Bào
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộp Tâm Pháp Đỏ

26 ngày
Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Văn
Độc Bộ Thiên Hạ
Tử Cực Ma Quang

Lưu ý

 • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý nhân sĩ vui lòng xem trong game.
Top