Nâng cấp trang bị

Hành tẩu giang hồ, bên cạnh thực lực vô song, một trang hào kiệt còn cần sở hữu những trang bị xứng tầm với uy danh và sức mạnh của mình. Vì lẽ đó, những trang bị với thuộc tính mạnh mẽ luôn là điều biết bao nhân sĩ ôm mộng truy cầu. Để sở hữu được những trang bị quý giá trong Độc Bộ Thiên Hạ, nhân sĩ cần tham khảo thông tin về hệ thống trang bị như sau:

Giới thiệu trang bị

 • Nhân vật và hiệp khách đều có thể sử dụng trang bị. Khi bắt đầu sẽ có 8 vị trí trang bị mặc định mở sẵn, sau khi đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu có thể mở ra 2 vị trí còn lại.
 • Các vị trí trang bị mặc định gồm có: Nón, Áo, Hộ Thoái, Vũ Khí, Đai, Giày.
 • Hạng LiênNgọc Bội yêu cầu đạt cấp 50 hoặc VIP 6 trở lên mới có thể sử dụng.
 • Ngoài ra nhân vật còn có thể sử dụng cá trang bị Thời Trang khác gồm: Huy ChươngMặt Nạ, Choàng, Áo.
 • Trang bị có giới hạn cấp sử dụng tương ứng với cấp nhân vật. Ví dụ: Nhân vật cấp 5 tối đa sử dụng trang bị cấp 5, nếu trang bị được nâng lên cấp 6 sẽ không thể sử dụng.

Độc Bộ Thiên Hạ

Cường Hóa

 • Có thể sử dụng Bạc để Cường Hóa trang bị. Cấp Cường Hóa càng cao, thuộc tính trang bị càng mạnh.
 • Cường Hóa trang bị không thể thất bại, tỷ lệ thành công là 100%.
 • Giới hạn Cường Hóa phụ thuộc vào cấp trang bị.
 • Khi toàn bộ trang bị mặc trên người được Cường Hóa đến +10, +20, +30... sẽ kích hoạt thuộc tính đặc biệt.

Độc Bộ Thiên Hạ

Tăng Sao

 • Nhân vật thăng cấp sẽ cần sử dụng những trang bị cấp cao hơn, khi đó nhân sĩ có thể thu thập nguyên liệu để tiến hành Tăng Sao trang bị. Cấp sao trang bị càng cao, thuộc tính tăng thêm càng nhiều.
 • Cấp độ & danh vọng của nhân vật không ảnh hưởng đến giới hạn Tăng Sao trang bị.
 • Số sao trang bị ảnh hưởng đến màu sắc. Trang bị 1 sao: Trắng, 2 sao: Lục, 3 sao: Lam, 4-6 sao: Tím, 7-9 sao: Cam, 10 sao: Đỏ...
 • Tăng Sao trang bị cần tiêu hao nguyên liệu đặc thù. Cấp sao khác nhau sẽ yêu cầu các loại nguyên liệu khác nhau.
 • Trang bị có thể tăng tối đa đến 12 sao.

Độc Bộ Thiên Hạ

Tẩy Luyện

 • Nếu trang bị sở hữu có thuộc tính không như ý, nhân sĩ có thể sử dụng Tẩy Luyện Thạch để Tẩy Luyện lại thuộc tính trang bị.
 • Chỉ có thể Tẩy Luyện trang bị 4 sao trở lên. Điều kiện Tẩy Luyện ảnh hưởng bởi cấp trang bị.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Khi Tẩy Luyện có thể tiêu hao Vàng hoặc Tẩy Luyện Toả để khoá các thuộc tính đặc biệt. Thuộc tính bị khóa sẽ không thay đổi sau khi Tẩy Luyện trang bị.
 • Khoá 1 thuộc tính tiêu hao 10 Vàng/lần Tẩy Luyện.
 • Sau khi Tẩy Luyện thành công, chọn "đổi" để lấy các thuộc tính mới Tẩy Luyện đổi thành thuộc tính hiện có.
 • Tối đa Tẩy Luyện được 2 thuộc tính cùng loại.
 • Số thuộc tính mỗi lần Tẩy Luyện là ngẫu nhiên.
 • Cấp sao trang bị ảnh hưởng đến số lượng thuộc tính Tẩy Luyện. Trang bị 4-6 sao có 2 thuộc tính Tẩy Luyện, 7 sao có 3 thuộc tính Tẩy Luyện, 8-12 sao có 6 thuộc tính.
 • Thuộc tính Tẩy Luyện không tăng dựa trên cấp nhân vật hoặc hiệp khách.
 • Mỗi lần Tẩy Luyện tiêu phí 5.000 Bạc.

Dung Hợp

 • Có thể chuyển cấp sao của trang bị có cấp sao cao nhất cho trang bị tím cùng vị trí bằng chức năng Dung Hợp trang bị.
 • Có thể chuyển cấp sao của trang bị có cấp sao cao nhất cho trang bị tím cùng vị trí bằng tính năng Dung Hợp trang bị.
 • Không thể đồng thời lấy 2 loại trang bị đã mặc tiến hành Dung Hợp.
 • Trang bị sau khi Dung Hợp, trang bị mới sẽ giữ nguyên cấp sao, phẩm chất và cấp Cường Hóa cao nhất của 2 trang bị.
Top