Hệ thống Tiệm Đổi

Hành tẩu giang hồ, nhân sĩ nên lưu ý và thường xuyên ghé thăm hệ thống Tiệm Đổi trong Độc Bộ Thiên Hạ. Nơi đây cung cấp rất nhiều nguyên liệu và vật phẩm cần thiết, sẽ là một nguồn trợ lực quan trọng để nhân sĩ gia tăng sức mạnh, sớm ngày xưng bá võ lâm.

Tiệm Bạc

Tiệm Bạc chuyên phục vụ cho các nhân vật sơ cấp và hiệp khách cấp thấp. Khi chiêu mộ được 1 hiệp khách mới, nhân sĩ chỉ cần dùng Bạc đổi ngay 1 bộ trang bị để giúp họ tăng mạnh thực lực, như hổ mọc thêm cánh!

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiệm Hiệp Hồn

Tiệm Hiệp Hồn chuyên dùng Hiệp Hồn đổi các loại Hổ Phách dùng để nâng cấp nhân vật, bao gồm cả những Hổ Phách cấp cao chỉ xuất hiện ở các phó bản tinh anh.

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiệm Đồng

  • Nhân sĩ có thể đổi các loại đạo cụ quan trọng như Đá Tăng Sao và Đồng Tôn Sư tại Tiệm Đồng. Đồng Tôn Sư sau đó có thể sử dụng ở cửa hàng Đồng Tôn Sư để đổi Đá Tăng Sao cao cấp.
  • Có thể nhận được Đồng thông qua thử thách Chung Nam Cổ Mộ.

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiệm Công Trạng

Tiệm Công Trạng đổi các loại phù hiệu và Ngọc Thạch.

Độc Bộ Thiên Hạ

Top