Hệ thống hảo hữu

Trong hành trình bôn tẩu Độc Bộ Thiên Hạ, nhân sĩ sẽ được gặp gỡ và kết giao thêm rất nhiều bằng hữu. Cùng tri kỷ đối ẩm luận kiếm, kề vai sát cánh xông pha giang hồ chính là một trong những điều tuyệt vời của nhân sinh.

Độc Bộ Thiên Hạ

Thêm hảo hữu

Nhân sĩ có thể nhấp chọn vào biểu tượng tìm bạn để nhập tên của người chơi khác và thêm hảo hữu. Ngoài ra, còn có thể nhấp vào nội dung chat để chọn tên nhân vật và chọn Thêm bạn trong cửa sổ hệ thống.

Độc Bộ Thiên Hạ
Có nhiều lựa chọn để tìm kiếm hảo hữu phù hợp

Hệ thống cũng sẽ giúp nhân sĩ tìm kiếm bằng hữu qua chức năng Đề cử. Có thể xem danh sách đề cử và tìm bằng hữu phù hợp để kết giao.

Độc Bộ Thiên Hạ
Có thể kết giao trực tiếp qua thông tin chat của nhân vật

Chúc phúc

  • Mỗi lần thăng cấp, nhân sĩ sẽ có thể nhận được lời chúc phúc từ các hảo hữu. Tối đa chúc phúc 10 lần/cấp.
  • Khi hảo hữu thăng cấp, nhân sĩ cũng có thể chúc phúc ngược lại cho họ. Mỗi ngày nhân sĩ có thể gửi tối đa 30 lời chúc phúc.

Độc Bộ Thiên Hạ

Mức độ thân thiết

Mức độ thân thiết giữa nhân sĩ và hảo hữu sẽ tăng khi cùng tham gia các phó bản đội nhóm. Mức độ thân thiết càng cao thì thuộc tính và kinh nghiệm tăng thêm càng cao. Ngoài ra, độ thân thiết còn có thể gia tăng khi tương tác chăm sóc Vườn và tặng hoa cho nhau.

Độc Bộ Thiên Hạ

Ví dụ: Mức thân mật là 3 thì Sinh Lực +800, lợi ích song tu tăng 20%.

Quản lý hảo hữu

  • Khi thêm hảo hữu có thể chọn phân loại hảo hữu thành nhiều nhóm khác nhau.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Khi phát hiện có bằng hữu đã quy ẩn giang hồ hoặc không còn muôn cùng họ xông pha giang hồ nữa, nhân sĩ có thể lựa chọn xóa hảo hữu.

Độc Bộ Thiên Hạ

Top