Võ Lâm Minh Ước

Võ Lâm Minh Ước là một đạo cụ giới hạn chỉ mở khi nhân vật đã đạt cấp 40, mang lại nhiều quyền lợi đặc biệt hấp dẫn. Sở hữu Võ Lâm minh Ước trong tay, hành trình bôn tẩu của nhân sĩ sẽ thêm phần dễ dàng và thuận tiện, sớm ngày thực hiện được đại mộng nhất thống giang hồ.

Độc Bộ Thiên Hạ

Khi kích hoạt Võ Lâm Minh Ước, nhân sĩ sẽ có 30 ngày sử dụng các đặc quyền sau:

  • Hiệu ứng Chí Tôn: Tất cả thuộc tính nhân vật khi xuất trận +5%.
  • Nhận 50 Thể Lực miễn phí/ngày.
  • Vận Tiêu tăng 15 lần tầm bảo/ngày.
  • Nhiệm vụ thưởng tăng 30 lần tạo mới/ngày. Miễn phí hoàn thành nhanh nhiệm vụ thưởng.
  • Bỏ thời gian chờ khi Thu Thuế.
Top