Thiên hạ trọng dụng người tài trí, võ học thâm sâu mà hiểu biết hơn người ấy mới thật sự là cao thủ. Trong số hào kiệt tứ phương, ai sẽ trở thành nhân vật tài trí vẹn toàn được giang hồ ngưỡng vọng và nhận về những phần thưởng hấp dẫn qua hoạt động Uyên Bác?

Giới thiệu hoạt động

 • Thời gian diễn ra: 12h00- 12h1518h00 - 18h15 mỗi ngày.
 • Số câu trả lời tối đa: 15 câu/lần hoạt động.
 • Số câu trả lời sai tối đa: 3 câu/lần hoạt động.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Nhân sĩ di chuyển nhân vật đến vị trí tương ứng để tham gia hoạt động Uyên bác. Mỗi câu hỏi sẽ có 30 giây lựa chọn đáp án và 10 giây chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.
 • Thoát ra vẫn có thể quay lại tiếp tục tham gia hoạt động.
 • Khi hết lượt trả lời, nhân sĩ vẫn có thể tiếp tục ở lại khu vực hoạt động để nhận phần thưởng từ thành viên bang hội có câu trả lời chính xác.
 • Nhân sĩ có đáp án chính xác ở tất cả câu hỏi sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt thông qua hệ thống thư tín.

Quy trình hoạt động

 • Trước 5 phút bắt đầu sẽ có thông báo từ hệ thống, đồng thời góc phải giao diện sẽ xuất hiện hướng dẫn vào khu vực hoạt động.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Tại khu vực hoạt động sẽ hiển thị:
  • Tên nhân sĩ thể hiện màu xanh. Tên nhân sĩ trả lời thất bại sẽ có màu trắng.
  • Giữa khu vực hoạt động là nơi xuất hiện các câu hỏi. Bên phải thể hiện các thông tin về hoạt động.
 • Khi câu hỏi xuất hiện, nhân sĩ có thể lựa chọn đáp án có sẵn. Nếu trả lời đúng giao diện sẽ sáng lên.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Sau khi hoàn thành 15 câu hỏi, sẽ có 3 phút để thoát ra.
 • Kết thúc hoạt động và nhận thưởng.
Top