Tù Lao Tà Võ

Tù Lao Tà Võ là nơi giam giữ những trọng phạm trong thiên hạ, không chỉ tính tình kỳ quái mà còn có võ công cực kỳ cao cường. Nghe nói người thành công vượt ải Tù Lao Tà Võ sẽ nhận được vô số phần thưởng giá trị liên thành, ngoài ra còn giúp đỡ đồng đạo khác thêm sức mạnh khi đối đầu cùng trọng phạm.

Giới thiệu

  • Tù Lao Tà Võ là hoạt động Bang, mở khi Bang hội đạt cấp 10.
  • Tham gia Tù Lao Tà Võ sẽ nhận được Tuần Hoàn Lệnh, Đồng, Hổ Phù và nhiều phần thưởng khác.
  • Có thể vào Tù Lao Tà Võ thông qua giao diện Bang hội như hình:

Độc Bộ Thiên Hạ

Quy tắc

  • Tù Lao Tà Võ tổng cộng gồm 10 ải, mỗi ải giam giữ 1 BOSS.
  • Hạ gục BOSS sẽ nhận được phần thưởng và qua ải tiếp theo.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Thách đấu thất bại có thể tiếp tục tham gia lại, không hạn chế số lần.
  • Mỗi khi có thành viên đã đánh bại được BOSS, các thành viên còn lại sẽ nhận được thuộc tính tăng thêm khi đối đầu với BOSS của ải đó.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Càng nhiều người qua ải, thách đấu BOSS càng đơn giản.
  • Điểm thuộc tính tăng thêm sẽ được cập nhật lại vào lúc 00h00 mỗi ngày. Đồng thời các ải BOSS cũng được cập nhật lại, nhân sĩ có thể thách đấu lại từ ải đầu tiên.
Top