Trang Bị Thú Cưỡi

Trang bị thú cưỡi là yếu tố quan trọng để gia tăng nhanh chóng những thuộc tính vốn có, bên cạnh các trang bị dành cho nhân vật. Theo đó, hào hiệp sở hữu được những loại trang bị có đẳng cấp càng cao, càng thể hiện được uy danh hiển hách trong chốn giang hồ.

Hệ thống Trang Bị Thú Cưỡi

 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 53 trở lên.

  • Nhấp chọn biểu tượng "Thú Cưỡi" ở màn hình game để kích hoạt.

Hệ thống tinh thạch

 • Giao diện

Hệ thống tinh thạch

Cách thức tham gia

  • Nhận trang bị thú cưỡi thông qua hoạt động, bao gồm có 6 loại là: Nón, Bàn đạp, Yên, Chiến khải, Roi, Dây cương (các trang bị sẽ tự kích hoạt sau khi được mặc).

Hệ thống tinh thạch

 • Cường hóa trang bị thú cưỡi:
   • Cường hóa trang bị thú cưỡi lên 1 sao sẽ tăng được thuộc tính cơ bản ban đầu lên 5%.
   • Nguyên liệu: Sử dụng Đá Cường Hóa Thần Thú để cường hóa các loại trang bị. Mua được Đá Cường Hóa Thần Thú cấp 1 tại cửa hàng, ngoài ra có thể thực hiện ghép Đá Cường Hóa cấp cao hơn tại giao diện ghép đá.

  Hệ thống tinh thạch

  • Khi cấp sao của trang bị đạt cấp tối đa, có thể dùng Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú để tiến hành nâng cấp tiếp. Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú cấp 1 sinh ra trong hoạt động (Vô Lượng Động), tương tự có thể ghép thành Tinh Hồn cấp cao hơn tại giao diện ghép Tinh Hồn.
  • Sau khi tăng cấp, cấp sao trước đó của trang bị thú cưỡi sẽ bị xóa, đồng thời nâng cao thuộc tính cơ bản của trang bị lên nhiều lần.
 • Lưu ý:
  • Cường hóa trang bị cấp khác nhau sẽ cần Đá Cường Hóa Thần Thú cấp khác nhau.
  • Cấp sao trang bị cường hóa khác nhau sẽ cần loại Tinh Hồn Trang Bị Thần Thú khác nhau, số lượng Tinh Hồn cũng khác nhau.
  • Tương tự, cấp cường hóa trang bị thú cưỡi khác nhau, thì giới hạn cấp sao cường hóa cũng khác nhau.
  • Giới hạn cường hóa trang bị thú cưỡi là 12 cấp - 6 sao.
Top