Tẩy Tủy Thú Cưỡi

Thú cưỡi được phân loại theo từng môn phái khác nhau. Ngoài công năng gia tăng tốc độ di chuyển, nhân sĩ sở hữu còn được thú cưỡi trợ chiến và nâng cao thuộc tính bản thân.

Vì lẽ đó, Độc Bộ Thiên Hạ ra mắt hệ thống Tẩy Tủy Thú Cưỡi với chức năng hỗ trợ phát triển tư chất của thú phù hợp theo từng hệ phái. Tin chắc rằng, với tính năng bổ ích này sẽ giúp chư vị gia tăng thực lực bội phần, sớm ngày công thành danh toại.

Hệ thống Tẩy Tủy Thú Cưỡi

Hệ thống tẩy tủy thú cưỡi

  • Hệ thống Tẩy Tủy Thú Cưỡi sẽ mở khi nhân vật đạt cấp 57 trở lên.

Hệ thống tẩy tủy thú cưỡi

  • Căn cứ vào hệ phái của nhân vật mà ngẫu nhiên các thuộc tính thú cưỡi xuất hiện. Các thuộc tính này có thể tăng hoặc giảm ngẫu nhiên sau mỗi lần tẩy tủy.

   Hệ thống tẩy tủy thú cưỡi

  • Tẩy tủy thành công, thuộc tính cơ bản của thú cưỡi sẽ luôn cao hơn so với thuộc tính ban đầu. Tối đa là tăng 100% thuộc tính cơ bản.
  • Có 2 cách để tẩy tủy thú cưỡi, bao gồm:
    1. Tẩy tủy miễn phí: Được miễn phí 3 lần đầu. Hệ thống tự động làm mới sau mỗi 4 tiếng/ lần, tối đa là 3 lần.
    2. Tẩy tủy bằng vật phẩm: Tốn 1 Tẩy Tủy/ lần (mua được tại cửa hàng).
  • Tính năng tự bảo lưu: Số lần tẩy tủy làm tăng lực chiến sẽ được hệ thống lưu lại, còn ngược lại sẽ tự hủy.

Hệ thống tẩy tủy thú cưỡi

 • Thuộc tính mới sẽ được bảo lưu và thay thế cho thuộc tính ban đầu.
 • Tẩy nhiều: Tốn 10 Tẩy Tủy/ lần. Số lần tẩy nhiều làm tăng lực chiến thành công sẽ được tự bảo lưu.
Top