Quẻ Hào Hiệp

Hào hiệp - nhân vật vốn dĩ đồng hành xuyên suốt cùng quý hào kiệt góp phần tạo nên trận đồ của các cao thủ bất bại trong hành trình nhất thống giang hồ, hùng bá võ lâm. Nay để phát huy tối đa những ưu thế vượt trội của hệ thống này, Quẻ Hào Hiệp được ra mắt cùng quý nhân sĩ bốn phương với khả năng nâng cao nhanh chóng và hiệu quả những thuộc tính nhân vật đến kì diệu.

Quẻ Hào Hiệp

  • Nhấp chọn biểu tượng "Nhân Vật" ở màn hình game để kích hoạt tính năng.

Quẻ Hào Hiệp

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 50 trở lên.
  • Giao diện:

Quẻ Hào Hiệp

   • Nhân vật sở hữu Hào Hiệp sẽ mở được giao diện Quẻ.
   • Tiêu hao Bạc Võ Hồn để gieo quẻ, không giới hạn số lần gieo.

Quẻ Hào Hiệp

  • Quẻ gồm có 8 loại, thuộc tính các loại quẻ sẽ khác nhau.
  • Quẻ gia tăng kinh nghiệm ngẫu nhiên, có từ 2 đến 3 kết quả khác nhau và giúp tăng kinh nghiệm nhiều.
  • Sau khi tăng cấp quẻ, sẽ tăng thuộc tính tương ứng của Hào Hiệp.
  • Cấp quẻ thấp nhất là cấp Cát Hung, cấp Cát Hung có tăng thuộc tính khác.
  • Khi truyền thừa hào hiệp sẽ kế thừa được thông tin quẻ cao nhất của cấp Cát Hung. Nếu cùng cấp thì sẽ lấy thông tin quẻ Hào Hiệp.
Top