Phó Bản Nhóm

Phó Bản Nhóm là nơi tập trung các tinh anh hào kiệt trong thiên hạ, đồng thời cũng là nơi quý nhân sĩ có thể cùng các chiến hữu kề vai sát cánh xông pha giang hồ. Tương truyền, bên trong các phó bản nhóm ẩn giấu rất nhiều bảo vật tuy nhiên cũng thập phần hung hiểm, thực hư ra sao vẫn còn đang chờ người khám phá...

Độc Bộ Thiên Hạ

Quy tắc tham gia

 • Tối đa tham gia Phó Bản Nhóm 2 lần/ngày.
 • Mỗi lần tham gia giới hạn 4 người/phó bản.
 • Vượt qua phó bản nhận được nhiều kinh nghiệm và đạo cụ quý.
 • Hết 2 lượt vào phó bản trong ngày vẫn có thể tiếp tục tham gia phó bản nhưng sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Trong phó bản, đội trưởng có quyền điều chỉnh sắp xếp trận pháp, thanh trừ đội viên, đổi  đội trưởng, mời thêm đội viên.
 • Đội trưởng có khả năng giới hạn thành viên trong đội.

Chuẩn bị tổ đội

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Nhấp vào biểu tượng hoạt động sẽ dẫn vào Khu Tổ Đội, tại đây nhân sĩ có thể tự tạo phòng hoặc vào nhanh các phòng còn thiếu thành viên.
 • Khi tạo phòng có thể đặt mật khẩu.
 • Vào phòng có thể chọn mời bằng hữu cùng vào chiến đấu hoặc tự xông pha một mình. Ngoài ra còn có thể thông qua kênh chat hệ thống để mời các nhân sĩ khác cùng tham dự.

Độc Bộ Thiên Hạ

Vào phó bản

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Đội trưởng có thể nhấp chọn chữ Đội phía dưới hình đại diện nhân vật để gửi lời mời cho các nhân sĩ trong danh sách bạn bè.

 • Nhấp vào chữ Trận sẽ mở ra khung điều chỉnh đội hình, đội trưởng có thể tùy ý bố trí đội hình để chiến đấu với các kẻ địch khác nhau.
Top