Nội công Tâm Pháp

Trên hành trình bôn tẩu , nội công tâm pháp là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá thực lực của các anh hùng hào kiệt. Tương truyền, người sở hữu nội công tâm pháp đến cảnh giới thâm hậu nhất còn có thể một quyền lở núi, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm...

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Hệ thống Tâm Pháp sẽ mở khi nhân vật đạt cấp 45.
  • Học nội công tâm pháp cần tiêu phí điểm Trải Nghiệm.
  • Bắt đầu học tâm pháp từ sư phụ cấp thấp nhất là Bách Hiểu Sinh.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Mỗi lần học sẽ có xác suất mở tiếp tâm pháp của sư phụ tiếp theo. Sư phụ cấp càng cao thì tâm pháp học được càng thâm hậu.
  • Cấp độ tâm pháp được chia theo màu sắc từ Xanh Lục - Xanh Lam - Tím - Cam.
  • Có thể dùng 100 Vàng hoặc Phiếu Triệu Tâm Pháp để trực tiếp triệu hồi sư phụ Độc Cô Cầu Bại, có cơ hội cao học được tâm pháp tím.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Tâm pháp không dùng có thể bán lại để nhận điểm Trải Nghiệm hoặc dùng làm nguyên liệu tăng cấp cho tâm pháp khác.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Mỗi lần học tâm pháp đều nhận được điểm Chuyên Tu nhất định, có thể dùng điểm Chuyên Tu để trực tiếp đổi tâm pháp cao cấp.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Mỗi nhân vật có 12 vị trí trang bị tâm pháp, không thể cùng lúc trang bị 2 tâm pháp cùng loại.
Top