Hệ Thống Tinh Thạch

Khảm nạm trang bị có giá trị gia tăng thuộc tính rất cao cho nhân vật. Vì lẽ đó, nhân sĩ giang hồ khi có được loại trang bị này, sẽ sở hữu sức mạnh vượt trội so với các hiệp khách cùng đẳng cấp.

Hệ thống Tinh Thạch

  • Nhấp chọn biểu tượng "Đá" ở màn hình game để mở hệ thống Tinh Thạch.

Hệ thống tinh thạch

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 46 trở lên.
  • Giao diện:

Hệ thống tinh thạch

  • Chọn loại trang bị và loại đá thuộc tính tương ứng để tiến hành khảm trang bị.

Hệ thống tinh thạch

  • Khi khảm tinh thạch trang bị, tinh thạch sẽ được tự động chuyển sang lỗ tương ứng trên trang bị (không yêu cầu chiếm dụng lỗ).
  • Có 9 loại đá thuộc tính, tất cả được sinh ra trong các hoạt động. Ngoài ra, có thể dùng vàng để mua đá tại:

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng Đổi Đá nằm ở vị trí hàng trên của giao diện

Hệ thống tinh thạch
Giao diện Đổi Đá khi đã thực hiện thành công

 • Lưu ý:
  • Quy tắc khảm nạm tinh thạch được áp dụng cho cả nhân vật và hiệp khách.
  • Mỗi loại đá thuộc tính chỉ khảm trên một món trang bị nhất định.
  • Đá thuộc tính chỉ có thể chuyển hóa thành đá thuộc tính, đá thường chỉ chuyển hóa thành đá thường.

Xếp Đá

  • Xếp Đá thành công nhận được ngẫu nhiên đá, tinh thạch các loại và điểm tích lũy để đổi thưởng hấp dẫn.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng Xếp Đá nằm ở vị trí hàng trên của giao diện

 • Giao diện:

Hệ thống tinh thạch

  • Quy tắc tham gia: Di chuyển các viên đá để ghép thành hàng 3 viên giống nhau.
  • Mỗi ngày có 10 lượt chơi miễn phí tham gia xếp đá. Di chuyển đá 1 lần sẽ mất 1 lượt chơi.

Hệ thống tinh thạch

 • Lưu ý:
  • Sau mỗi 2 tiếng được nhận 1 lượt miễn phí, hệ thống sẽ tự làm mới sau 24h00 mỗi ngày.
  • Tốn 10 vàng/ lượt để mua thêm lượt chơi.
  • Tốn 120 vàng để xếp nhanh 5 hàng đá.
  • Dùng điểm tích lũy để đổi lấy bảo thạch cao cấp và tinh thạch cao cấp.
Top