Hệ thống Hiệp Lữ

Hệ thống Hiệp Lữ không những giúp gắn kết tình cảm của đôi uyên ương được thêm bền chặt và mận ngọt. Theo đó, thông qua Khóa Đồng Tâm, nhân vật nào sở hữu còn có thể gia tăng những thuộc tính vốn có từ tài nguyên vô cùng hữu ích này.

Hệ thống Hồn Thạch Bảo Vật

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 40 trở lên và đã Kết Hôn.
  • Nhấp chọn biểu tượng "Hiệp Lữ" ở màn hình game để mở hệ thống.

  • Hệ thống Hiệp Lữ bao gồm 4 phần: Hiệp Lữ, Cường Hóa, Hiệp Lữ Kỹ và Dung Hợp.
  • Giao diện

Hệ Thống Hồn Thạch

Cách thức tham gia

   • Sau khi Kết Hôn thành công, cặp nhân vật sẽ nhận được Khóa Đồng Tâm và được tham gia vào hệ thống Hiệp Lữ.
   • Hiệp Lữ: Kỹ năng Hiệp Lữ chỉ có tác dụng trong PVP.
   • Cường Hóa: Giúp tăng bậc cho Khóa Đồng Tâm.

    Hệ Thống Hồn Thạch

    • Khóa Đồng Tâm bao gồm 10 bậc.
    • Tiêu hao đủ số lượng Đá Cường Hóa Nhân Duyên (mua được ở cửa hàng hoặc sinh ra từ sự kiện) thỏa điều kiện sẽ tăng được bậc tương ứng của Khóa Đồng Tâm.
   • Hiệp Lữ Kỹ: Giúp tăng cấp của Khóa Đồng Tâm.

    Hệ Thống Hồn Thạch

    • Khóa Đồng Tâm bao gồm 20 cấp.
    • Tiêu hao đủ số lượng Uyên Ương Phổ (mua được ở cửa hàng hoặc sinh ra từ sự kiện) thỏa điều kiện sẽ tăng được cấp tương ứng của Khóa Đồng Tâm.
   • Dung Hợp: Dùng 2 Khóa Đồng Tâm bất kì để ghép thành một Khóa Đồng Tâm mới. Sau khi Dung Hợp thành công, Khóa Đồng Tâm ghép thành sẽ nhận được cấp bậc cao nhất và kỹ năng Hiệp Lữ cao nhất của 2 vật phẩm tham gia ghép.

Hệ Thống Hồn Thạch

  • Lưu ý:
   • Độ thân mật của phu thê cũng có tác dụng tăng kỹ năng Hiệp Lữ.
   • Ly hôn: Sau khi ly hôn thì kỹ năng Hiệp Lữ sẽ bị mất. Trong trường hợp kết hôn lại sẽ nhận lại được kỹ năng Hiệp Lữ đã có trước đó.

 

Top