Hệ thống Hào Hiệp

Không chỉ giới hạn trong các nhân vật của tác phẩm Kim Dung, Độc Bộ Thiên Hạ còn mở ra cho nhân sĩ một hệ thống hiệp khách hoàn toàn mới từ hệ thống Hào Hiệp. Tại đây, nhân sĩ có thể tùy ý xây dựng một tuyệt thế cao thủ theo sở thích để đồng hành cùng chư vị trong hành trình nhất thống giang hồ, hùng bá võ lâm!

Chiêu mộ Hào Hiệp

  • Điều kiện: Sử dụng Thẻ Hào Hiệp để chiêu mộ Hào Hiệp.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Thẻ Hào Hiệp được ghép từ 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Có 3 loại hình Hào Hiệp gồm: Hộ Vệ, Kiếm Khách, Dị Sĩ.
  • Có thể đặt tên và lựa chọn ngoại hình trước khi chiêu mộ Hào Hiệp.

Độc Bộ Thiên Hạ

Kỹ năng Hào Hiệp

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Hào Hiệp có thể trang bị 1 kỹ năng chủ động, 3 kỹ năng bị động và 4 tuyệt kỹ.
  • Kỹ năng chủ động và bị động của Hào Hiệp chỉ có thể nâng cấp bằng Sách Hào Hiệp.
Top