Hệ thống Danh Hiệu

Hành tẩu giang hồ, mỗi nhân sĩ đều thường sở hữu một danh hiệu gắn liền với tính danh của mình. Không chỉ thể hiện khí phách hơn người của một hiệp khách, danh hiệu còn nói lên những kinh nghiệm quý báu mà họ đã trải qua trong hành trình phiêu bạt võ lâm.

Độc Bộ Thiên Hạ

Giới thiệu Danh Hiệu

  • Mỗi danh hiệu đều có biểu tượng và hiệu ứng khác nhau.
  • Danh hiệu thành tựu chia thành nhiều loại khác nhau. Thỏa điều kiện yêu cầu sẽ kích hoạt và nhận được thành tựu lẫn danh hiệu tương ứng.
  • Thành tựu chia thành thành tựu hiển thị và thành tựu ẩn.
    • Thành tựu hiển thị: Mở hệ thống là có thể thấy danh hiệu.
    • Thành tựu ẩn: Sau khi hoàn thành có thể thấy.
  • Mỗi danh hiệu sẽ tăng thuộc tính cho toàn bộ đội hình, danh hiệu khác nhau thì thuộc tính có thể cộng dồn.
  • Cùng lúc chỉ được sử dụng 1 loại danh hiệu, sau khi sử dụng có thể ẩn đi.
  • Một số danh hiệu nhận được thông qua hoạt động và phần thưởng xếp hạng sẽ có thời gian tác dụng cụ thể, hết hạn sẽ tự biến mất.

Độc Bộ Thiên Hạ

Danh sách Danh Hiệu

Tên Danh HiệuĐiều kiện nhận
Hợp Cơ Duyên Lần đầu mở Hộp Cơ Duyên 
Phong Hổ 1 lần mở Hộp Cơ Duyên
Tế Hội Mở 100 lần Hộp Cơ Duyên
Lợi Binh Hộp Cơ Duyên rút được trang bị 7 Sao
Hiệp Ảnh Hộp Cơ Duyên rút được hiệp khách 7 Sao
Hiện Thần Binh Hộp Cơ Duyên rút được trang bị 8 Sao
Vô Song Hiệp Hộp Cơ Duyên rút được hiệp khách 8 Sao
Bạch Ngọc Hộp Cơ Duyên rút được Ngọc Bội
Phá Quân Hộp Cơ Duyên rút được Hộ Uyển
Ngọc Mãn Đường Hộp Cơ Duyên có 100 vật phẩm chưa nhận
Vua Thu Thuế Thu Thuế 100 lần
Cường Thu Buộc Thu Thuế 100 lần
Thuế Nặng Lần đầu Buộc Thu Thuế
Cường Hào Buộc Thu Thuế 5 lần mỗi ngày
Giàu Kinh Nghiệm Thắng Đấu Trường 100 lần
Kiên Cường Thua Đấu Trường 100 lần
Thua Liên Tiếp Thua liên tiếp 10 trận Đấu Trường
Bách Thắng Thắng liên tiếp 10 trận Đấu Trường trong ngày
Kiêu Hùng Tổng kết lôi đài, xếp hạng 21-50
Hào Kiệt Tổng kết lôi đài, xếp hạng 51-100
Đại Tôn Sư Tổng kết lôi đài, xếp hạng 1-20
Bách Luyện Thắng 1.000 lần Đấu Trường Nhóm
Bất Khuất Thua 100 lần Đấu Trường Nhóm
Bền Bỉ Thua liên tiếp 10 trận Đấu Trường Nhóm
Vô Địch Thắng liên tiếp 10 trận Đấu Trường Nhóm
Truyền Thuyết Liên thắng 20 lần Đấu Trường Nhóm trong ngày
Vua Treo Thưởng Hoàn thành 100 nhiệm vụ Treo Thưởng cam
Vua Xếp Hạng Tạo mới 10 lần chưa hiện nhiệm vụ cam
Không Kén Chọn Hoàn thành 20 nhiệm vụ treo thưởng trắng
Muôn Sắc Hoàn thành 4 nhiệm vụ treo thưởng trong ngày
Không Gì Khó Liên tiếp hoàn thành 10 nhiệm vụ treo thưởng khác màu
Chân Long Vận chuyển 50 lần Hoàng Tiêu
Gánh Vác Vận chuyển 50 lần Dân Tiêu
Thăng Tiến Nhanh Lần lượt vận chuyển Long-Kim-Hoàng Tiêu trong ngày
Cao Phú Soái Liên tiếp vận chuyển 3 lần Hoàng Tiêu trong ngày
Bôn Tẩu Liên tiếp vận chuyển 3 lần Dân Tiêu trong ngày
Tâm Bệnh Cuồng Cướp 50 lần Dân Tiêu
Chân Long Sát Cướp 50 lần Hoàng Tiêu
Tranh Đoạt Lần lượt cướp Long-Kim-Hoàng Tiêu trong ngày
Hảo Hán Liên tiếp cướp 3 lần Hoàng Tiêu trong ngày
Lầm Than Liên tiếp cướp 3 lần Dân Tiêu trong ngày
Sát Thủ Cướp Hoàng Tiêu
Vào Bảo Tháp Vượt Huyền Mộc Tháp tầng 1
Độc Tôn Vượt Huyền Mộc Tháp tầng 5
Hái Sao Vượt Huyền Mộc Tháp tầng 10
Thú Điền Viên Vườn đạt cấp 10
Nhân Quả Cùng lúc trồng 4 loại cây khác nhau
Chăm Chỉ 9 mảnh đất đều trồng cây loại 12 giờ
Kịp Mùa Vụ 9 mảnh đất đều trồng cây loại 4 giờ
Cần Cù 9 mảnh đất đều trồng cây loại 1 giờ
Lao Tâm Thu hoạch 80 lần trong ngày
Thừa Cơ Hội Trộm rau 1.000 lần
Cường Đạo Trộm rau 100 lần trong ngày
Cải Tử Hoàn Sinh Hồi sinh cây trồng 1.000 lần
Cao Thủ Vườn Hồi sinh cây trồng 100 lần trong ngày
Tai Họa Diệt sâu 1.000 lần
Họa Sâu Hại Diệt sâu 100 lần trong ngày
Hỏa Thiêu Diệt cỏ 1.000 lần
Bất Tử Diệt cỏ 100 lần trong ngày
Vui Giúp Người Giúp bạn bồi dưỡng Linh Chi 500 lần
Hoạt Lôi Phong Giúp bạn bồi dưỡng Linh Chi 100 lần trong ngày
Đầy Tinh Lực Năng động đạt 100
Điều Độ Mỗi ngày ăn uống no say 2 lần, liên tiếp 1 tuần
Sơ Nhập Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 1
Mở Lối Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 2
Tiểu Thành Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 3
Thầy Kỹ Nghệ Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 4
Tinh Tường Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 5
Thần Hội Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 6
Điêu Luyện Hoàn thành Hiệp Nghĩa Chương 7
Tinh Hoa Bảo Mua vật phẩm Trân Bảo Các
Vật Quý Hiếm Mua 100 lần vật phẩm Trân Bảo Các
Đầu Tư Tài Sản Mua quỹ 7 ngày
Đỉnh Cao Đẳng Cấp hạng 2-10
Cao Thủ Lực Chiến hạng 2-10
Nhất Tài Hoa Hạng 1 Hoa Tươi tuần
Nhất Mặc Kiếm Hạng 1 lực chiến Mặc Kiếm
Nhất Kỳ Môn Hạng 1 lực chiến Kỳ Môn
Nhất Võ Tôn Hạng 1 lực chiến Võ Tôn
Nhất Bang Chủ Bang chủ của bang hội hạng 1 Lực Chiến tuần
Minh Chủ Đẳng Cấp hạng 1
Độc Cô Lực Chiến hạng 1
Ta là VIP Trở thành VIP
Phá Gia Tiêu phí 1000 Vàng
Thoát Tục Dùng hết Vàng và Vàng Khóa
Nghèo Khổ Dùng hết Bạc
Tinh Lực Cao Mỗi ngày mua 1 lần Thể Lực
Không Ngừng Mỗi ngày mua 5 lần Thể Lực
Cao Thâm Lực chiến nhóm đạt 1.000.000
Thâm Sâu Lực chiến nhóm đạt 2.000.000
Nhất Quần Hùng Lực chiến nhóm đạt 3.000.000
Khó Ai Bì Kịp Lực chiến nhóm đạt 4.000.000
Thần Công Lực chiến nhóm đạt 5.000.000
Kỳ Tài Lực chiến nhóm đạt 6.000.000
Không Đối Thủ Lực chiến nhóm đạt 8.000.000
Vô Song Lực chiến nhóm đạt 10.000.000
Thiếu Kinh Nghiệm Đạt cấp 30
Nhập Thất Đạt cấp 40
Đơn Phương Đạt cấp 50
Lập Phái Đạt cấp 60
Quy Củ Mở Võ Lâm Minh Ước
Chuyên Tâm Luyện Tích lũy ngồi thiền nhận 500.000 tu vi
Vượt Vạn Dặm Có 2 hiệp khách 7 Sao
Tiến Bộ Nhanh Có 2 hiệp khách 8 Sao
Biệt Tam Nhật Nhân vật 7 Sao
Kế Thừa Truyền thừa 1 lần
Thông Minh Thiên phú nhân vật cấp 50
Tư Chất Tốt Thiên phú nhân vật đạt cấp cao nhất
Chiêu Hiền Chiêu mộ 3 hiệp khách
Đầy Túi Mở tất cả túi
Nhiều Vô Số Túi đầy khi đăng nhập
Thơm Lây Tặng 99 hoa tươi
Tình Son Sắt Tặng 999 hoa tươi
Hoa Rơi Tặng 10.000 hoa tươi
Tuyệt Kỹ Cao Học 2 loại tuyệt kỹ
Thần Diệu Học 5 loại tuyệt kỹ
Võ Công Cao Kích hoạt tất cả điểm của Võ Nghệ 1
Đa Tài Kích hoạt tất cả điểm của Võ Nghệ 5
Thông Kinh Mạch Tổng kinh mạch đạt cấp 100
Cường Tráng Tăng cấp của 6 kinh mạch lên cấp 20 trở lên
Đạo Cốt Tổng căn cốt đạt bậc 50
Hoán Cốt Tất cả căn cốt trên bậc 7
Tôn Sư Dạy Triệu hồi Tôn Sư 100 lần
Xuất Thần Trang bị 1 tâm pháp cấp 20
Đại Thừa Trang bị 1 tâm pháp cấp 30
Hãn Huyết Thú Hồn thú cưỡi đạt bậc 5
Bá Lạc Có 8 thú cưỡi
Thầy Luyện Đơn Ghép 1000 đơn dược
Đông Bằng Hữu Có 100 hảo hữu
Sứ Giả Bang Hoàn thành 1000 vòng nhiệm vụ tuần hoàn
Nhanh Chân Đập Trứng Vàng trong Tiệc Lạp Bát
Tiên Nhân Lộ 1 ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ tuần hoàn bang
Vệ Sĩ Bang Diệt 20 nhóm xâm lược bang trong ngày
Bang Là Nhà Góp 10000 cống hiến
Kiệt Xuất Góp 2000 cống hiến trong ngày
Thầy Luyện Võ Tất cả kỹ năng bang đạt cấp 10
Chung Lòng Thắng Bang Chiến
Tất Thắng Đoạt 1 cờ trong Bang Chiến
Thần Hành Đoạt 3 cờ trong 1 trận Bang Chiến
Quyết Giữ Cờ Bảo vệ cờ 1 lần trong Bang Chiến
Bảo Vệ Cờ Bảo vệ cờ 10 lần trong Bang Chiến
Vua Đoạt Cờ Đoạt cờ 10 lần trong Bang Chiến
Sát Địch Diệt 100 kẻ địch trong Bang Chiến
Đoàn Kết Thêm 100 Củi cấp 3
Khiêu Khích Thêm 100 Củi cấp 5
Ngút Khói Hương Thắp hương 100 lần trong Bang
Khói Hương Đầy Thắp Tử Trầm Hương 100 lần trong Bang
Thành Kính Thắp Long Đầu Hương 100 lần trong Bang
Tru Tà Vượt Tru Tà Tháp ải 5
Tru Tà Hiệp Vượt Tru Tà Tháp ải 10
Tru Tà Sư Vượt Tru Tà Tháp ải 15
Địch Phía Trước Vượt phó bản EXP đạt 1 Sao
Thù Lôi Hận Vượt lại phó bản EXP đạt 3 Sao
Vô Tận Vượt phó bản Tinh Anh đạt 1 Sao
Đòi Công Bằng Vượt lại phó bản Tinh Anh đạt 3 Sao
Đạo Mộ Vượt Cổ Mộ Thường ải 10
Cổ Mộ Ảo Vượt Cổ Mộ Tôn Sư ải 10
Truyền Thụ Câu cá 100 lần
Chờ Thời Câu liên tiếp 5 cá tím trong ngày
Thư Sinh Ảo Vượt phó bản nhóm Thư Họa Ảnh
Vương Lăng Tặc Vượt phó bản nhóm Cao Xương Lăng
Côn Lôn Thánh Vượt phó bản nhóm Kỳ Trận Cốc
Kỳ Hiệp Vượt phó bản nhóm Băng Hỏa Đảo
Kết Liễu BOSS Kết liễu Boss Thế Giới
Công Lực Cao Tổng kết Boss Thế Giới sát thương hạng S
Giấu Tài Tổng kết Boss Thế Giới sát thương hạng SSS
Lạc Hậu Trả lời sai tất cả câu hỏi Uyên Bác
Thiên Tài Trả lời đúng tất cả câu hỏi Uyên Bác
Nhãn Thủ Quyết Tranh Mua 1 lần
Kỳ Binh Tranh Mua tất cả vật phẩm trong 3 lượt
Nhất Dũng Sĩ Nhận Nhất Dũng Sĩ Đại Hội Võ Lâm
Gương Mẫu Mất ngôi Nhất Dũng Sĩ Đại Hội Võ Lâm
Bản Lĩnh Đại Hội Võ Lâm 5 liên thắng trong ngày
Bá Vương Đại Hội Võ Lâm 15 liên thắng trong ngày
Lẫy Lừng Đại Hội Võ Lâm 30 liên thắng trong ngày
Tập Kích Đại Hội Võ Lâmkết thúc 5 liên thắng của kẻ khác
Đối Mặt Đại Hội Võ Lâm kết thúc 10 liên thắng của kẻ khác
Oan Gia Đại Hội Võ Lâm kết thúc 20 liên thắng của kẻ khác
Kẻ Vô Danh Đại Hội Võ Lâm thua 100 lần
Đại Cao Thủ Đại Hội Võ Lâm thắng 100 lần
Trưởng Lão Phe Chiến Quang Minh Đỉnh diệt 50 tiểu binh
Thủ Nhân Đồ Chiến Quang Minh Đỉnh diệt 1.000 người chơi
Cô Đơn Diệt binh lính siêu cấp
Sát Thần Chiến Quang Minh Đỉnh kết thúc 10 liên thắng
Thương Cảm Chiến Quang Minh Đỉnh hồi sinh lực 100 lần
Nhẹ Tựa Lông Hồng Chiến Quang Minh Đỉnh chúc phúc đạt tối đa
Pháo Quân Chiến Quang Minh Đỉnh tử vong 100 lần
Người Diệt Quái Quang Minh Đỉnh thu thập 1.000 lần thánh vật
Quân Sư Quang Minh Đỉnh triệu hồi 100 lần tiểu binh
Siêu Thần Quang Minh Đỉnh liên trảm 10 không tử vong
Cùng Vui Hiệp khách học 1 đặc kỹ tầng 6
Đại Gia Nhận trong hoạt động Nạp Mỗi Ngày server mới
Chỉ Dẫn Tân Thủ Hoạt động nhận được
Bách Hoa Sứ Hoạt động nhận được (duy trì 1 tuần)
Hộ Hoa Sứ Hoạt động nhận được (duy trì 1 tuần)
Vạn Nhân Mê Hoạt động nhận được (danh hiệu vĩnh viễn)
Vui Nhân Đôi Hoạt động nhận được (danh hiệu vĩnh viễn)
Hoa Giai Nhân Hoạt động nhận được (danh hiệu vĩnh viễn)
Hoa Tình Nhân Hoạt động nhận được (danh hiệu vĩnh viễn)
Đệ Nhất Bang Bang cấp cao nhất trong Bang Chiến Liên Server (Tuần)
Top