Đoạt Bảo Kì Binh

Tích cổ truyền rằng, Vương Trùng Dương trong thời kháng kim không thành đã để lại vô số bảo vật quý hiếm tại Chung Nam Cổ Mộ xưa. Ròng rã nhiều năm qua, tin tức lan nhanh đã thu hút nhiều thế lực chính lẫn tà hòng săn cho kì được.

Tuy nhiên, để chinh phục Cổ Mộ này - được biến đổi từ Đại Mộ Chiến Quốc đòi hỏi kĩ năng cùng võ nghệ uyên thâm của chư vị hào kiệt khắp chốn. Vì lẽ đó, quý nhân sĩ nếu vượt thành công Đoạt Bảo Kì Binh sẽ được ngàn người kính nể.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Thời gian hoạt động: Từ 20h05 đến 20h30 vào thứ 7 + Chủ nhật.
 • Điều kiện:Nhân vật đạt cấp 29.

Hệ Thống Đoạt Bảo Kì Binh

  • Kích hoạt giao diện bằng biểu tượng hoặc thông báo hoạt động.

Đoạt Bảo Kì Binh

  • Giao diện:

Đoạt Bảo Kì Binh

Quy tắc tham gia

  • Hệ thống Đoạt Bảo Kì Binh là tính năng liên server, bao gồm 30 tầng được bố trí theo dạng mê cung.

Đoạt Bảo Kì Binh

   • Quy tắc: Bằng cách chọn đúng Cửa Truyền Tống nhằm lên đến tầng cao hơn và về được tầng cuối cùng (tầng 30) của hệ thống.
   • Phần thưởng: Vượt được càng nhiều tầng trong thời gian ngắn nhất sẽ được xếp hạng cao và nhận thưởng giá trị.
    • Hạng 1 của BXH Liên Server nhận được ưu đãi hấp dẫn khi mua tại Tiệm Đoạt Bảo.
    • Ngoài ra, sau khi hoàn thành 30 tầng, nếu nhân vật đạt Hạng 1 của BXH Liên Server hoặc Hạng 1 của BXH Server sẽ nhận được các Danh Hiệu tương ứng.
    • Trong cửa hàng hoạt động được mua đạo cụ quý hiếm với giá thấp tương ứng với số tầng đạt được.

Đoạt Bảo Kì Binh

  • Cách di chuyển: Tại mỗi tầng, nhân vật có thể di chuyển sang các tầng khác thông qua Cửa Truyền Tống màu tím. Vì hệ thống được bố trí theo dạng mê cung, nên tùy theo lựa chọn Cửa Tuyền Tống mà nhân vật sẽ lên hoặc xuống đến vị trí tầng cao thấp khác nhau.

Đoạt Bảo Kì Binh

  • Từ tầng 1 - 29 sẽ bao gồm 4 Trận Truyền Tống/ tầng. Đánh thắng được hưởng một số sự kiện đặt biệt như: Sự Kiện Cơ QuanSự Kiện Truyền Tống Ngẫu Nhiên.
    • Sự Kiện Cơ Quan : Vượt thành công sẽ được tham gia Truyền Tống tiếp theo.

   Đoạt Bảo Kì Binh

   • Sự Kiện Truyền Tống Ngẫu Nhiên: Đến được vị trí tầng cao hay thấp hơn so với tầng hiện tại.
  • Tại mỗi tầng có nhiều Bùa (được tạo mới sau mỗi 10 phút/ lần), thu thập Bùa hưởng được các công dụng đặc biệt như sau:
    • Bùa Thần Hành : Tăng 30% tốc độ di chuyển trong 10 giây.
    • Bùa Phong Bình: Không bị gió bão tấn công trong 10 giây.
    • Bùa Trừ Ma: Không gặp cường đạo cản đường trong 10 giây.

   Đoạt Bảo Kì Binh

  • Tại tầng 30, diệt Boss thành công sẽ được thưởng (tối đa 5 lần). Boss có thể sống sót tối đa 50 lần.
  • Bảng xếp hạng (BXH): Gồm có BXH Liên Server (tất cả server) và BXH Server (đơn server - máy chủ đang tham gia hiện tại).

Đoạt Bảo Kì Binh

 • Lưu ý:
   • Nếu trong quá trình tham gia nhân vật thoát giữa chừng, thì khi trở lại sẽ đến đúng ngay vị trí tầng đã vào trước đó.
   • Mảnh Thiên Tinh sẽ được bán tại cửa hàng của Đoạt Bảo Kì Binh. Trong giao diện "Ghép", tích lũy đủ số lượng Mảnh Thiên Tinh thỏa điều kiện sẽ nhận được nhiều thú cưỡi/ trang bị thời trang tương ứng.

  Độc Bộ Thiên HạGiao diện "Ghép" Mảnh Thiên Tinh

Top