Cường Hóa Bảo Vật

Bảo vật là tài nguyên vô cùng quý giá và hiếm hoi trong thế giới Độc Bộ Thiên Hạ. Vì lẽ đó, nếu quý nhân sĩ nào may mắn khám phá được những tính năng hấp dẫn tiềm tàng của các loại bảo vật này, sẽ được bổ trợ mà gia tăng uy lực bản thân bội phần hơn so với những hiệp khách khác.

Cường hóa bảo vật

  • Nhấp chọn biểu tượng "Bảo vật" ở màn hình game để kích hoạt tính năng.

Hệ thống tinh thạch

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 50 trở lên.
  • Giao diện:

Hệ thống tinh thạch

  • Chọn loại bảo vật tương ứng để tiến hành cường hóa.

Hệ thống tinh thạch

  • Cường hóa bảo vật: Tốn 1 Cường Hóa Thạch cấp ương ứng/ lần. Sau mỗi lần cường hóa, nếu độ hoàn mỹ đạt 100% sẽ được tăng cấp.

Hệ thống tinh thạch

  • Cường hóa nhanh: Khi thực hiện cường hóa nhanh, độ hoàn mỹ sẽ đạt 100%. Tuy nhiên, nếu không đủ Cường Hóa Thạch thì quá trình cường hóa nhanh sẽ bị dừng ngẫu nhiên.

Cường hóa bảo vật

Cường hóa giúp gia tăng vượt bậc thuộc tính của bảo vật

  • Sau khi cường hóa, thuộc tính của bảo vật sẽ tăng lên tương ứng. Tùy thuộc vào loại bảo vật khác nhau mà thuộc tính tăng thêm cũng khác nhau.

Cường hóa bảo vật Cường hóa thuộc tính bảo vật Siêu - Cửu Dương Quyết

Cường hóa bảo vậtCường hóa thuộc tính bảo vật Cực - Cốc Kim Long

Cường hóa bảo vậtCường hóa thuộc tính bảo vật Siêu - Truyền Quốc Ấn

 • Lưu ý:
  • Mua Cường Hóa Thạch cấp 1 tại cửa hàng. Có thể dùng Cường Hóa Thạch cấp 1 ghép thành Cường Hóa Thạch cấp cao (tối đa đạt cấp 7).
  • Cấp cao nhất của cường hóa bảo vật là cấp 11 độ hoàn mỹ 100%.
  • Bảo vật có thể sử dụng Cường hóa phù để đạt độ hoàn mỹ 100%, tốn 1 Cường Hóa Thạch cấp tương ứng/ lần. Cường hóa phù sẽ nhận được trong hoạt động.
 • Chuyển dịch bảo vật:
  • Các bảo vật đồng vị có thể chuyển dịch lẫn nhau.
  • Sau khi chuyển dịch cấp cường hóa và độ hoàn mỹ của bảo vật sẽ được hoán đổi.
  • Chuyển dịch bảo vật thành công, cấp cường hóa và độ hoàn mỹ của bảo vật giữ nguyên không đổi.
Top