Ác Nhân Cốc

Tương truyền ở Tây Vực, có một sơn cốc thần bí mà khi nghe đến tên đều khiến cho người người phải khiếp sợ. Vì là thánh địa trú ngụ của vô vàn ác bá, nên chúng sinh đặt cho cái tên là Ác Nhân Cốc. Tại đây, các thế lực gian tà ngày đêm tác quái, khiến cho ngay cả Thiếu Lâm đại phái hay quân lính triều đình vẫn chưa thể khuất phục. Nay để trừ hại cho dân, nhân sĩ võ lâm hãy ra tay nghĩa hiệp mà thay trời hành đạo.

Hệ Thống Ác Nhân Cốc

 • Nhân vật đạt cấp 50 trở lên có thể tham gia.
 • Giao diện:
   • Nhấp chuột vào biểu tượng trên màn hình

   • Xuất hiện giao diện chính.

  Hệ thống Ác Nhân Cốc

 • Nội dung tham gia
   • Gồm 60 tầng, mỗi tầng có riêng một BOSS trấn giữ.

  Hệ thống Ác Nhân Cốc

   • Để khiêu chiến với BOSS, bắt buộc phải có kéo thêm hiệp khách khác vào trận pháp (nhân vật chính không được chiến đấu). Số lượng hiệp khách tham gia phải nhỏ hơn số lượng danh vọng cho phép.

  Hệ thống Ác Nhân Cốc

   • Tiêu diệt BOSS mỗi tầng sẽ nhận thưởng được mua đạo cụ với giá rẻ hơn thị trường, mua 1 lần/ đợt và qua tầng tiếp theo. Thất bại có thể tiếp tục khiêu chiến lại.

  Hệ thống Ác Nhân Cốc

  • Lưu ý: Bảng xếp hạng Ác Nhân Cốc hiển thị thông tin của 5 người vượt ải dựa vào số tầng và thời gian vượt ải cao thấp để xếp hạng.
Top